Spandoek ophangen

Spandoeken ophangen mag, als die reclame zijn voor een activiteit in Leusden of voor goede doelen. Dit kunnen ook activiteiten zijn met een regionaal en of landelijk karakter, maar met een lokaal effect. Het gaat dan bijvoorbeeld om collectes of open dagen van scholen. Het ophangen van spandoeken meldt u minimaal 3 weken van tevoren. U hoeft hiervoor niet naar het gemeentehuis.
Melden

Locaties

 • Prinses Irenelaan 1 in het grasveld voor de kerk.
 • Kruising Groene Zoom - Maanweg.
 • Kruising Groene Zoom - Noorderinslag, naast het fietspad.
 • Randweg nabij Spieghelweg bij trafohuisje.
 • Asschatterweg brug Valleikanaal.
 • Hessenweg tegenover huisnummer 18-20 Stoutenburg.
 • Hessenweg 207a boven het fietspad.
 • Hessenweg ter hoogte van huisnummer 240 bij voetbalvelden SVA boven het fietspad.
 • Jan van Arkelweg bij de Barneveldsebeek.

Voorwaarden

 • Bekijk de Beleidsregels voor het plaatsen van spandoeken als bedoeld in artikel 2:10 van de APV Leusden 2019
 • Spandoeken mag u alleen ophangen als het om niet-commerciële reclame gaat. En dan alleen voor een activiteit in Leusden. Ideële doeleinden mogen ook. Activiteiten die een regionaal of landelijk activiteiten hebben, zoals verkeersveiligheid, collectes en open dagen van scholen, vallen ook onder niet-commerciële reclame.
 • De spandoeken mogen geen handelsreclame bevatten.
 • Spandoeken mogen alleen worden aangebracht op de daarvoor bestemde palen op de bovengenoemde locaties.
 • De plaatsingsduur bedraagt maximaal 14 dagen voorafgaande aan de activiteit. Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag na afloop van de activiteit.
 • Per activiteit mogen maximaal 4 locaties worden gebruikt.
 • Per locatie mag maar 1 spandoek worden geplaatst.
 • Wilt u dezelfde tekst 2 keer plaatsen, dan moet er tussen beide plaatsingen een vrije periode van 10 dagen zitten.
 • De spandoeken moeten op een hoogte van minimaal 4 meter worden bevestigd.
 • Het spandoek moet zo geplaatst worden dat er geen gevaar of hinder ontstaat voor weggebruikers.
 • De spandoeken moeten van sterk materiaal zijn en op een stevige manier bevestigd worden.
 • Regelmatig controleren of het spandoek nog goed vast zit.
 • Recht op plaatsing geschiedt volgens het meldingsprincipe "Wie het eerst komt,...".
 • Een melding kan niet eerder gedaan worden dan in het jaar voorafgaande aan het jaar van plaatsing.
 • Spandoeken voor de verkeersveiligheid aan het begin van het schooljaar mag u 3 weken plaatsen op alle locaties. De tekst op de spandoeken: 'De scholen zijn weer begonnen'.
 • Spandoeken voor de verkeersveiligheid aan het begin van het schooljaar hebben voorrang.