Verkiezingen Europees Parlement

Op donderdag 6 juni 2024 is de Europees Parlementsverkiezing. U kunt dan stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de vijf jaar gehouden.

Registratie inwoners uit andere EU-landen

Woon je in Nederland maar heb je de nationaliteit van een andere land uit de Europese Unie? Dan bepaal je zelf of je stemt in Nederland of in het EU-land waarvan je de nationaliteit hebt.

Stemmen in Nederland

Als je in Nederland stemt dan kies je voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Je moet je registreren bij de gemeente waar je woont. Registreren kan door het registratieformulier Model Y32 in te vullen. Stuur het ingevulde formulier met een kopie van uw geldig legitimatiebewijs voor 23 april 2024 naar:

Gemeente Leusden
Postbus 150
3830 AD  Leusden

Om in Nederland te mogen stemmen voor het Europees Parlement moet u op de dag van de kandidaatstelling op 23 april 2024:

 • de Nederlandse nationaliteit hebben of EU-onderdaan zijn en geregistreerd als kiezer in Nederland.
 • op de dag van de stemming 18 jaar of ouder zijn. 

Kunt u 6 juni 2024 niet zelf naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen. Dit doet u met een volmacht.

Verblijft u tijdens de verkiezingen voor het Europees Parlement op 6 juni 2024 tijdelijk in het buitenland? Dan kunt u op twee manieren uw stem uitbrengen.

Met een volmacht

U kunt ervoor kiezen uw stem uit te brengen via een volmacht. De aanvraag loopt dan via uw eigen gemeente. U vult hiervoor het formulier stemmen bij volmacht (pdf, 198 KB) in, en stuur dit op naar verkiezingen@leusden.nl.

Stemmen per brief

U kunt ook per brief stemmen vanuit uw tijdelijke buitenlandse adres met een briefstembewijs. U moet hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente Den Haag. Dat kan via het formulier op de website van de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag moet uw verzoek uiterlijk op 9 mei 2024 ontvangen hebben.

Uiterlijk 23 mei 2024 worden alle stempassen bezorgd.

Bent u na 23 april 2024 (de dag van de kandidaatstelling) binnen Leusden verhuisd, dan ontvangt u uw stempas op uw oude adres, tenzij u een afspraak heeft gemaakt met PostNL over de doorzending van uw post. Bent u na 23 april 2024 in Leusden komen wonen, dan krijgt u uw stempas op uw oude adres in uw oude gemeente. U kunt in dit geval niet stemmen in de gemeente Leusden.

Heeft u de stempas niet ontvangen, bent u de stempas kwijt of zijn deze ernstig beschadigd? Vraag dan een vervangende stempas aan. Het verzoek voor vervangende stempassen moet bij ons binnen zijn op maandag 3 juni 2024 vóór 16:30 uur. Stuur een e-mail naar verkiezingen@leusden.nl.

Persoonlijk langskomen aan de balie van burgerzaken kan tot woensdag 5 juni 2024 tot 12.00 uur. Maak hiervoor een afspraak met burgerzaken. Vergeet niet uw geldige legitimatiebewijs mee te nemen naar de afspraak.

Met uw stempas en een geldig identiteitsbewijs kunt u uw stem uitbrengen bij één van de 12 stembureaus in Leusden van 7.30 tot 21.00 uur. De stemlocaties in Leusden zijn toegankelijk voor kiezers met een lichamelijke beperking. Een aantal stemlocaties beschikt over een invalidenparkeerplaats. Elk stembureau heeft een loep met verlichting. Stemlocatie gemeentehuis is ook toegankelijk voor kiezers met een visuele beperking. Daar ligt een braille kandidatenlijst.

Kaart locaties stembureaus

 • Gemeentehuis (Raadzaal), 't Erf 1 - deze locatie is goed toegankelijk voor mindervaliden. Dit stembureau is ook geschikt voor mensen met een visuele beperking, er ligt een braille kandidatenlijst.
 • MHC Leusden, Schammersteeg 2  - deze locatie is goed toegankelijk voor mindervaliden.    
 • LTV Tennisvereniging, Valleilaan 3  - deze locatie is goed toegankelijk voor mindervaliden.
 • De Marcuskerk, Asschatterweg 1  - deze locatie is goed toegankelijk voor mindervaliden.
 • De Bibliotheek, Hamersveldseweg 77  - deze locatie is goed toegankelijk voor mindervaliden.                  
 • Sport Business Center Perfect Lunch, Plesmanstraat 1  - deze locatie is goed toegankelijk voor mindervaliden.
 • Clubgebouw van Roda '46, Bavoortseweg 15  - deze locatie is goed toegankelijk voor mindervaliden.
 • De Groene Belevenis, Hamersveldseweg 107 - deze locatie is goed toegankelijk voor mindervaliden.
 • MFC Antares, Maximaplein 7  - deze locatie is goed toegankelijk voor mindervaliden 
 • Ons Gebouw, Hessenweg 214  - deze locatie is goed toegankelijk voor mindervaliden.
 • De Blijhof, Lisidunalaan 2 - deze locatie is goed toegankelijk voor mindervaliden.
 • AFAS, Inspiratielaan 1  - deze locatie is goed toegankelijk voor mindervaliden.

 

Als u uw stem uitbrengt, dan moet u zich legitimeren met een identiteitsbewijs, zoals een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Het paspoort of identiteitskaart mag (op de dag van de stemming en alleen voor dit doel) maximaal 5 jaar verlopen zijn. Is uw identiteitsbewijs langer verlopen, dan kunt u alleen stemmen via een schriftelijke volmacht.

Bent u uw identiteitsbewijs kwijt, dan moet u bij de stemming een kopie van het proces-verbaal van de vermissing van dit document laten zien in combinatie met een pasje waar uw naam en foto op staat. Dit kan bijvoorbeeld een OV-abonnement of verenigingspas zijn.

U kunt stemmen op de Nederlandse kandidaten voor het Europees Parlement. De kandidatenlijst ontvangt u in de week voor de verkiezing.

Er worden 5 kant-en-klare verkiezingsborden in de gemeente Leusden geplaatst door het bedrijf Imagebuilding. Image Building benadert zelf de contactpersonen van de landelijke politieke partijen voor het rechtstreeks opsturen van de digitale posters. 

Vertegenwoordigt u een politieke partij en heeft u nog vragen over de aanlevering van de posters, neemt u dan contact op met Image Building.

Locaties verkiezingsborden

 • Randweg bij Spieghelweg.
 • Groene Zoom / Bavoortseweg tussen spoor en Tango.
 • Heiligenbergerweg / Groene Zoom.
 • Asschatterweg bij het Valleikanaal.
 • Hessenweg / Jacob de Bijenpark Achterveld.