Gemeentelijke belastingen (o.a. WOZ)

Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT) heft en int de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Leusden. U neemt contact op met GBLT als u een vraag heeft over de gemeentelijke belastingen. U kunt hier voor niet terecht bij de gemeente. Jaarlijks ontvangt u van het GBLT eind februari de aanslag gemeentelijke belastingen (inclusief WOZ-waarde).
GBLT Leusden

Kwijtschelding gemeentebelastingen

Hebt u een inkomen op bijstandsniveau of lager? Dan komt u wellicht in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding kunt u aanvragen bij GBLT.

In Leusden gelden ruimere voorwaarden voor kwijtschelding dan bij het waterschap en veel andere gemeenten.

  • Zo kunnen zelfstandige ondernemers met een laag inkomen in Leusden wèl kwijtschelding aanvragen voor de gemeentebelastingen.
  • Daarnaast wordt bij het bepalen van uw netto inkomen rekening gehouden met de eventuele kosten voor kinderopvang.
  • Voor wie AOW ontvangt zijn de normbedragen voor kwijtschelding in Leusden hoger.

Komt u door deze ruimere voorwaarden toch in aanmerking voor kwijtschelding? Neem dan contact op met GBLT.

Contact

Hebt u vragen over uw belastingen? 

Neem contact op met GBLT:

  • telefonisch via 088 - 064 55 55 (op werkdagen tussen 9.00 - 17.00 uur)
  • twitter @gbltservice

 Kijk op GBLT voor:

Meer informatie

Contact met de gemeente


Door de aanvullende maatregelen rondom het coronavirus zijn de openingstijden aangepast. Burgerzaken werkt alleen op afspraak op werkdagen tussen 9.00-12.30. Heeft u hulp nodig? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 033. Zij plannen alleen afspraken in die noodzakelijk zijn. Ook het omgevingsloket is gesloten. Voor vragen over bouwen, wonen en ruimtelijke plannen kunt u bij voorkeur een e-mail sturen aan wabo-loket@leusden.nl

Momenteel kunt u online geen afspraken maken
14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 15:00
Morgen: gesloten
Logo certificaat toegankelijkheidsonderzoek Gemeente Leusden