Begeleiding en huisvesting statushouders

Elk jaar komen er een aantal statushouders in de gemeente Leusden wonen. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de huisvesting en begeleiding van statushouders. Hieronder vindt u antwoord op veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Een statushouder is een asielzoeker die erkend wordt als vluchteling. Hij/zij krijgt een vergunning om in Nederland te verblijven. Deze vergunning heet een verblijfsstatus.

Elke gemeente in Nederland is verplicht om statushouders te huisvesten. Vanuit de Rijksoverheid krijgen we halfjaarlijks een taakstelling van het aantal te huisvesten personen. Dit aantal is gebaseerd op het aantal inwoners van elke gemeente. Het gaat zowel om gezinnen, echtparen als alleenstaanden, dus het aantal statushouders is hoger dan het aantal benodigde woningen.

Statushouders krijgen voorrang op de woningmarkt, omdat de gemeente jaarlijks aan haar taakstelling moet voldoen. De Woningstichting Leusden kijkt bij de toewijzing van de woning naar de gezinssamenstelling. Een alleenstaande statushouder zal dus geen gezinswoning toegewezen krijgen en een gezin krijgt een woning met een passend aantal slaapkamers.

De statushouders worden tijdens de eerste paar jaar van hun verblijf in Leusden begeleid door Stichting Integratiewerk in Amersfoort. Zij helpen bij de huisvesting door alle randvoorwaarden te regelen. De statushouders krijgen een lening om hun woning in te kunnen richten. Daarna worden zij door een maatschappelijk begeleider van Stichting Integratiewerk maximaal 2 jaar lang begeleid in het wegwijs worden in onze Leusdense en Nederlandse samenleving.

Een statushouder is inburgeringsplichtig vanaf 18 jaar. Als hij/zij in Leusden komt wonen, start deze verplichting. Samen met de coördinator inburgering van de gemeente Leusden én een begeleider van Stichting Integratiewerk wordt een persoonlijk plan voor de inburgering gemaakt. Een statushouder krijgt 3 jaar de tijd om in te burgeren en wordt in deze periode begeleid door de coördinator inburgering en de begeleider van Stichting Integratiewerk.

Statushouders mogen werken. Vanaf 2022 geldt er een nieuwe wet voor inburgering. Daarin staat het ‘meedoen’ in de samenleving centraal. Werk is daarbij een belangrijk thema. Al bij de start van de inburgering wordt er gekeken naar mogelijkheden voor (onbetaald) werk. Ook hierbij krijgen zij hulp van Stichting Integratiewerk als Arbeidsintegratie Amersfoort. We moedigen kansen voor betaald werk van harte aan!

Komen er nieuwkomers in uw straat of wijk wonen? Wees dan een goede buur door hen welkom te heten en contact te maken. Het opbouwen van een netwerk is erg belangrijk om je thuis te voelen in een nieuw land. Ook helpt dit bij het leren van de Nederlandse taal en cultuur. U kunt hen bij u thuis uitnodigen of hen bezoeken. Ook kunt u hen meenemen naar activiteiten in wijk- en buurtcentra.

Wanneer u zich wilt inzetten als vrijwilliger, zijn er verschillende mogelijkheden:

  • Heeft u een (vrijwilligers-)werkplek beschikbaar? We komen graag met u in contact!
  • Stichting Integratiewerk zoekt regelmatig vrijwilligers.
  • U kunt taalcoach worden.
  • U kunt kinderen van statushouders voorlezen.

Past dit niet bij u of heeft u andere ideeën over hoe u statushouders in Leusden kunt helpen? Neem dan contact op met de coördinator inburgering van de gemeente Leusden.

Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op via telefoon 14033 of stuur een e-mail naar gemeente@leusden.nl.