Vraag en antwoord

Op deze pagina vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen over Oekraïense vluchtelingen.

Voor al uw vragen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen kunt u bellen met  (088) 878 4460 of mailen naar vru-info-oekraine@vru.nl. Het informatiepunt is 7 dagen per week van 08.00 tot 20.00 uur open voor particulieren, bedrijven en gemeenten.

Bekijk ook onderstaande websites met actuele informatie:

Oekraïense vluchtelingen in Leusden

De gemeente moet zorgen voor juiste registratie van inwoners. We vragen u daarom vriendelijk om per mail te laten weten wie u hebt opgevangen en wanneer zij vertrokken zijn.

Inwoners en organisaties die huisvesting bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne of het plan hebben dit te doen, kunnen zich melden bij Takecarebnb.

Bij het in huis opnemen van vluchtelingen komt veel kijken. De organisatie Takecarebnb kan u daarbij helpen. Bekijk ook de 10 tips voor het opvangen van een vluchteling.

Laat het ons weten wanneer u vluchtelingen al in uw huis ontvangt. Dit geldt ook als het vrienden of familie van u zijn. U kunt dit aan ons doorgeven via de pagina melden huisvesting Oekraïners

Gezien de ernstige situatie in Oekraïne, zijn hier vanuit het Rijk nog geen strikte termijnen aan verbonden. Zodra hier mee over bekend is, zullen wij het hier delen. Op dit moment is dat tenminste 1 jaar.

De gemeentelijke opvanglocaties die momenteel beschikbaar zijn zitten inmiddels vol. Het gaat hierbij om:

  • Storkstraat 8-10 in Leusden
  • Appartementencomplex Sine Cura in Achterveld
  • Vlooswijkseweg in Leusden

 

Als vluchtelingen uit Oekraïne langere tijd in Leusden verblijven, kunnen zij worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen van de gemeente Leusden. U kunt hiervoor ook contact opnemen met de gemeente op telefoonnummer 14033.

Fijn dat u wilt helpen. Hulp bieden kan op verschillende manieren. Van het geven van spullen of geld, tot het doen van vrijwilligerswerk. Kijk op de website van Gastvrij Leusden of Door Achterveld Voor Achterveld DAVA) voor de mogelijkheden.

Lariks welzijn en zorg  zorgt voor een match tussen de vraag van vluchtelingen (bv. de vraag naar ontmoeting, activiteiten, spullen, informatie) en het aanbod van de verschillende vrijwilligersorganisaties. Wilt u als vrijwilliger aan de slag of heeft u een initiatief gericht op de ondersteuning van vluchtelingen? Meld u dan bij Gastvrij Leusden. Uw aanbod komt dan vanzelf ook bij Lariks terecht. In overleg met de vrijwilligers van de opvanglocaties bekijkt Lariks welke hulp of initiatieven waar worden ingezet.

In Achterveld organiseert Door Achterveld Voor Achterveld (DAVA) verschillende activiteiten in De Oude Bieb aan de Walter van Amersfoortstraat 52. Vluchtelingen kunnen taallessen volgen, er zijn handwerkmogelijkheden en speelgoed voor de kinderen. Kijk voor actuele informatie op de website van DAVA

In Leusden organiseert Gastvrij Leusden activiteiten op verschillende locaties: De Koningshof, Fort33 en sportlocaties. De activiteiten komen geleidelijk op gang. Bijvoorbeeld: Engelse en Nederlandse taallessen in combinatie met kinderopvang en knutselactiviteiten voor kinderen. Kijk voor actuele informatie op de website van Gastvrij Leusden. 

 

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs en zijn leerplichtig. Ook kinderen die hier tijdelijk zijn of gevlucht zijn. 

Basisonderwijs (4 - 12 jaar)

De gemeente Leusden biedt basisonderwijs aan voor Oekraïense kinderen. Zij krijgen onderwijs samen met nieuwkomerskinderen. Expertisecentrum Taalgroepen Voila verzorgt het onderwijs in Leusden. In Achterveld werken zij samen met de St. Jozefschool en ‘t Startblok. Zij zijn bezig met de voorbereidingen voor het onderwijsaanbod dat zal bestaan uit Nederlands onderwijs, met vakken als mondeling Nederlands, lezen, schrijven, rekenen, creatieve vakken en gym. Er wordt geen Oekraïense les gegeven.

Inschrijven basisonderwijs

Uw aanmelding kunt u sturen naar: info@taalschoolvoila.nl. Graag uw aanmelding ook in cc sturen naar de gemeente Leusden: gemeente@leusden.nl.

Voortgezet Onderwijs (12 - 18 jaar)

Kinderen in de middelbare schoolleeftijd uit de gemeenten Amersfoort, Nijkerk, Soest, Baarn, Eemnes, Bunschoten-Spakenburg, Woudenberg, Nijkerk en Leusden krijgen samen onderwijs op één centrale locatie. De centrale locatie is in Leusden aan de Storkstraat 10.

Inschrijven voortgezet onderwijs

Oekraïense kinderen (van 12 tot 18 jaar) kunnen zich aanmelden via: opvangvo@hetelement.eu. Stuur ook graag uw aanmelding in cc naar de gemeente: gemeente@leusden.nl.

Huisarts

Oekraïense vluchtelingen bij gastgezinnen kunnen contact opnemen met de huisarts van het gastgezin. Vluchtelingen in gemeentelijke opvang kunnen, als er niet eerder door een huisarts in Leusden medische zorg verleend is, contact opnemen met Zorgplein de Tolgaarde in winkelcentrum De Biezenkamp via telefoonnummer 033 - 494 12 10.
Heeft een vluchteling al eerder contact gehad met een huisartsenpraktijk in Leusden? Neem dan contact op met de praktijk waar de vluchteling al bekend is. In principe vallen gezinnen onder 1 praktijk. 

Vluchtelingen die in Achterveld verblijven kunnen terecht bij Gezondheidscentrum de Heelkom via telefoon nummer 0342- 452 588.

Bij acute psychische nood kunt u het beste de huisarts bellen. 

Tandarts

Voor acute zorg kan het beste contact gezocht worden met de tandarts van het gastgezin of de dichtsbijzijnde tandarts van de gemeentelijke opvang.

Overige zorg

Voor overige zorg (bijvoorbeeld fysiotherapie, tandartsenzorg, niet acute psychische ondersteuning) onderzoekt de gemeente nog de mogelijkheden.

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen in Nederland werken. Sinds 1 april  hebben zij geen werkvergunning meer nodig. Lees meer over werk en inkomen op de website van Rijksoverheid.

Werkgevers en vluchtelingen kunnen zich voor informatie over werk melden bij het Werkgevers Servicepunt regio Amersfoort. (ook in Engels en Oekraïens).  Via het formulier op deze website kun je contactgegevens achterlaten. De recruiters van het WSP nemen dan contact op. Ook werkgevers kunnen contact opnemen met het WSP als zij werk hebben voor vluchtelingen. Zij worden dan gebeld door de accountmanager.

Vluchtelingen die opgevangen worden door de gemeente krijgen leefgeld uitgekeerd. Dit is een maandelijks bedrag van 205 euro voor voedsel en een bedrag van 55 euro voor kleding en andere persoonlijke uitgaven.

Oekraïense vluchtelingen die bij gastgezinnen verblijven krijgen een extra maandelijks bedrag (woongeld) van 215 euro per volwassene en 55 euro per minderjarige. Hiermee kan de vluchteling bijvoorbeeld het openbaar vervoer of activiteiten betalen en (vrijwillig) bijdragen in de kosten die het gastgezin maakt. De vluchteling en het gastgezin kunnen hierover gezamenlijk afspraken maken. Gastgezinnen krijgen geen directe vergoeding van de overheid.

Het leefgeld stopt als de vluchteling betaald werk gaat doen.

De vluchtelingen worden opgevangen in gemeentelijke opvanglocaties zoals die aan de Storkstraat. De woningen in Achterveld (Sine Cura) zijn van de WSL en die worden vooruitlopen op sloop voor nieuwbouw tijdelijk verhuurd. 

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen voor informatie en vragen terecht bij Vluchtelingenwerk Nederland - pagina in het Oekraïens

Er is helaas een groot tekort aan tolken die Oekraïens of Russisch en Nederlands spreken. Wij zijn op zoek naar mensen die kunnen helpen. Bent of kent u iemand die zich zou willen inzetten als tolk of heeft u een tolk nodig? Stuur ons dan een e-mail. Geef in uw e-mail aan of u Oekraïens of Russisch spreekt.

Staat uw vraag er niet tussen? Stuur dan een mail naar gemeente@leusden.nl. We proberen uw e-mail zo snel mogelijk te beantwoorden. Telefonisch zijn wij te bereiken op 14 033.