Ondernemersnetwerken

Platform Ondernemend Leusden (POL) is het overkoepelend orgaan waarin alle Leusdense ondernemersverenigingen samenwerken.

E-mail: info@linerca.nl
Contactpersoon: Ronald de Kimpe

De Bedrijvenkring Leusden (BKL) biedt ondernemers een platform voor zakelijke en persoonlijke contacten en heeft ruim 140 leden. BKL is de ondernemersorganisatie voor alle ondernemingen gevestigd in Leusden, ongeacht de omvang van het personeelsbestand. Uitgezonderd van de detailhandel. 

E-mail:info@bkleusden.nl 
Website: bkleusden.nl

Deze vereniging behartigt de belangen van de ondernemers die in het hoofdwinkelcentrum Hamershof zijn gevestigd.

E-mail: secr.hamershof@gmail.com
Contactpersoon: Gerrit Wildeboer

Deze vereniging behartigt de belangen van de ondernemers die in De Biezenkamp zijn gevestigd.

E-mail: info@winkelcentrumdebiezenkamp.nl
Contactpersoon: Dennis Timmer en Eefje van Rijnsoever

KHN is de brancheorganisatie van de horecabedrijven in Leusden.

E-mail: henry@dearkel.nl
E-mail: chantal.orth@isvw.nl

Contactpersoon: Henry Kok en Chantal Orth

BOL033: staat voor Borrel Ondernemend Leusden. De maandelijkse informele netwerkborrel voor ondernemers. Vindt plaats op elke eerste vrijdag van de maand, om 17.00 uur. 

Mail: eelman@appeleneelman.nl
Facebook: @BOLeusden
Twitter: @BOL033