Ondernemersorganisaties

E-mail: schouten@despar.info
Contactpersoon: Henri Schouten

De Bedrijvenkring Leusden (BKL) is de ondernemersorganisatie voor ondernemingen vanaf 3 personen. De BKL biedt ondernemers een platform voor zakelijke en persoonlijke contacten en heeft 130 leden.

E-mail:info@bkleusden.nl 
Website: bkleusden.nl

Deze vereniging behartigt de belangen van de ondernemers die in het hoofdwinkelcentrum Hamershof zijn gevestigd.

E-mail: secr.hamershof@gmail.com
Contactpersoon: Gerrit Wildeboer

Bedrijvenvereniging Leusden Noord (BVLN) is een locatie gebonden belangenvereniging voor eigenaren en gebruikers op de bedrijventerreinen in Leusden Noord.

E-mail: bvlnoord@gmail.com
Contactpersoon: Janneke Verweij

BOL033: staat voor Borrel Ondernemend Leusden. De maandelijkse informele netwerkborrel voor ondernemers. Vindt plaats op elke eerste vrijdag van de maand, om 17.00 uur, in Jobs Koffiekamer. 

Mail: eelman@appeleneelman.nl
Facebook: @BOLeusden
Twitter: @BOL033

KHN is de brancheorganisatie van de horecabedrijven in Leusden.

E-mail: henry@dearkel.nl
E-mail: chantal.orth@isvw.nl

Contactpersoon: Henry Kok en Chantal Orth

De Leusder Ondernemers Federatie (LOF) is een platform van ondernemers in de detailhandel en andere consumentgerichte bedrijven.

E-mail: leusderondernemersfederatie@gmail.com
Contactpersoon: Karel-Jan van den Hoven

E-mail:h.w.jager65@gmail.com
Contactpersoon: Hillie Walet

Platform Ondernemend Leusden (POL) is het overkoepelend orgaan waarin alle Leusdense ondernemersverenigingen samenwerken.

E-mail: ronald@dekimpe.org
Contactpersoon: Ronald de Kimpe

Deze vereniging behartigt de belangen van de ondernemers die in De Biezenkamp zijn gevestigd.

E-mail: info@winkelcentrumdebiezenkamp.nl
Contactpersoon: Tim van Voorst

ZPoint Leusden is een actieve vereniging voor zzp'ers in Leusden.

E-mail: secretaris@zpointleusden.nl 
Website: zpointleusden.nl