Leusden spreekt zich uit over de energietransitie

02 september 2020
Clean energy, wind power and photovoltaic power generation, and energy-efficient light bulbs to solve future energy shortages

Het college van de gemeente Leusden stelt de raad voor om een aanvulling toe te voegen aan het conceptbod van de Regionale Energie Strategie (RES) van de Regio Amersfoort. Dit naar aanleiding van de brede consultatie van de Leusdense samenleving. Daaruit blijkt dat de noodzaak voor energiemaatregelen breed herkend en gedeeld wordt. Met de in de concept RES voorgestelde oplossingen is men het grotendeels eens. De keuze om in het buitengebied alleen met windmolens op de Leusderheide energie op te wekken, wordt echter niet gedeeld.

Zo blijkt uit de enquêteresultaten dat Leusdenaren een voorkeur hebben voor zonnevelden (al dan niet in combinatie met windmolens) boven het plaatsen van alleen windturbines als alternatieve energiebron. Ook vinden ze de in de concept RES voorgestelde concentratie van windmolens op de Leusderheide te groot. Een grotere spreiding van de te nemen maatregelen, binnen Leusden of in de regio, heeft de voorkeur. Om te waarborgen dat de overwegingen uit de samenleving een plek krijgen in het vervolgproces, vraagt het college de raad om dit in een aanvulling bij de Regionale Energie Strategie op te nemen, een zogeheten addendum. De raad neemt hierover op 1 oktober 2020 een besluit.

Betrokkenheid Leusdenaren

Via een online informatiesessie, een enquête en inspraakbijeenkomsten hebben meer dan duizend inwoners, en (maatschappelijke) organisaties de gemeente laten weten wat ze van de energieopgave en de daarvoor voorgestelde oplossingen vonden. Het college is blij met de grote respons op de consultatie over de energietransitie. Dat laat de betrokkenheid van Leusdenaren met dit onderwerp zien. Veel deelnemers hebben ook nadrukkelijk aangegeven mee te willen blijven denken en doen in het vervolgproces.

Samen met inwoners en belanghebbenden

Wanneer er minder windmolens op de Leusderheide worden geplaatst dan in de concept RES wordt voorgesteld (14 windturbines), is de consequentie dat er op andere plekken meer duurzame energie moet worden opgewekt. Ook binnen de gemeente Leusden. Over waar dat zou kunnen zijn en in welke vorm, is nog niet gesproken. Het college stelt daarom ook aan de raad voor om, samen met inwoners en belanghebbenden, te gaan bepalen waar in Leusden in het buitengebied en langs dorpsranden duurzame energie (vooral met zonnevelden) kan worden opgewekt en onder welke voorwaarden. De grote betrokkenheid van inwoners bij het onderwerp biedt hiervoor kansen die de gemeente graag wil benutten.

Presentatie onderzoek live te volgen

Op donderdagavond 3 september worden de resultaten van de enquête gepresenteerd aan de gemeenteraad. Deze presentatie is thuis te volgen via de livestream op gemeentebestuur.leusden.nl. De uitkomsten van het online onderzoek zijn te vinden op Leusdenspreekt.nl.

Webinar met raadsleden

Op maandagavond 7 september organiseert regio Amersfoort een webinar over het conceptbod Regionale Energie Strategie. De resultaten van de enquête worden in de lokale sessie van het webinar besproken. Raadsleden uit Leusden zijn aanwezig om met inwoners in gesprek te gaan. Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 6 september 17.00 uur aanmelden via de website van Regio Amersfoort Energie Strategie.