Afvalwater lozen

Wilt u als ondernemer afvalwater lozen in het riool? Dan heeft u waarschijnlijk een vergunning nodig van het waterschap.

Via het omgevingsloket kunt u eenvergunningencheck doen en een vergunning aanvragen.