Container aanvragen

U kunt een nieuwe container aanvragen wanneer deze verdwenen is. Is de container beschadigd, ruil deze dan gratis om voor een nieuwe container. Dit kan bij de milieustraat op vertoon van uw milieupas.

Wat u moet weten

  • De containers heeft u in bruikleen. Ze zijn eigendom van de gemeente.
  • Een container moet u leeg inleveren. Container schoonmaken is niet nodig.
  • Is het zelf omruilen van een container voor u lastig? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 033.
  • Bewoners in het buitengebied kunnen geen extra container aanvragen voor papier. 
  • U kunt geen 2e PMD-container aanvragen.
  • De PMD-container is alleen voor verpakkingen van plastic, metaal en drankkartons. Als de afvalinzamelaar restafval of andersoortig afval vindt, dan legen zij de bak niet.
  • Kijk op Milieu Centraal voor meer informatie over wat wel en niet in de PMD-container hoort.

Gebruik maken van een ondergrondse container

Alle inwoners van de gemeente Leusden hebben met hun milieupas toegang tot de ondergrondse restafvalcontainers.

Informatie over afvalinzameling voor nieuwe bewoners

Bent u een nieuwe bewoner en wilt u afvalcontainers aanvragen? Op de pagina Informatie over afval nieuwe inwoners vindt u de informatie.

Container niet geleegd?

Laat het ons weten. Dit kan door een melding te doen. Telefonisch kan ook via 14 033.