Container aanvragen

U kunt een nieuwe container aanvragen wanneer deze verdwenen is. Is de container beschadigd, ruil deze dan gratis om voor een nieuwe container. Dit kan bij de milieustraat op vertoon van uw milieupas.

Wat u moet weten

  • De containers heeft u in bruikleen. Ze zijn eigendom van de gemeente.
  • Een container moet u leeg inleveren. Container schoonmaken is niet nodig.
  • Is het zelf omruilen van een container voor u lastig? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 033.
  • Bewoners in het buitengebied kunnen geen extra container aanvragen voor papier. 
  • U kunt geen 2e PMD-container aanvragen.
  • De PMD-container is alleen voor verpakkingen van plastic, metaal en drankkartons. Als de vuilnisophaaldienst Remondis restafval of andersoortig afval vindt, dan legen zij de bak niet.

Gebruik maken van een ondergrondse container

Bent u bewoner in het buitengebied, en u wilt gebruik gaan maken van de ondergrondse containers? Dat kan, lever uw restafvalcontainer dan in. Dit kan op de milieustraat op vertoon van uw milieupas.

Container niet geleegd?

Laat het ons weten. Dit kan door een melding te doen. Telefonisch kan ook via 14 033.