Milieupas

U heeft een milieupas nodig als u afval aanbiedt op de milieustraat en bij gebruik van de ondergrondse verzamelcontainers. De milieupas hoort bij de woning.

Wat u moet weten

 • Uw adresgegevens staan niet op de milieupas, deze staan op de chip in de pas.
 • De milieupas hoort bij de woning. Gaat u verhuizen, laat dan de milieupas achter in de woning.
 • Maak geen gaatjes in de milieupas omdat dan de pas niet meer werkt.
 • Als u een nieuwe milieupas aanvraagt, dan kunt u die de volgende werkdag in gebruik nemen.
 • Het is niet mogelijk om een 2e milieupas aan te vragen.
 • Bent u de 1ste bewoner van een nieuwbouwhuis, dan kunt gratis een milieupas aanvragen.

Kosten

Voor een nieuwe milieupas bij verlies of diefstal betaalt u € 11,00.

Milieupas verloren

 • U kunt uw pas laten blokkeren door te bellen naar 14033 of een melding te doen.
 • Op het kantoor van de milieustraat, of bij de receptie van het gemeentehuis kunt u betalen voor een nieuwe milieupas. U kunt met pin en contactloos betalen.
 • De nieuwe milieupas wordt na betaling thuisbezorgd.

Milieupas activeren voor luier en incontinentiemateriaal

De luierinzamelservice kunt u gebruiken door uw milieupas te laten activeren. Hiervoor komt u naar de milieustraat. U betaalt daar 1x 11 euro. U krijgt toegang tot 1 container naar keuze. Dit bespreekt u samen met de collega op de milieustraat. De milieupas is na 48 uur klaar voor gebruik van de luiercontainer. De luiercontainer op de milieustraat is voor geactiveerde luier-milieupassen altijd te gebruiken.

Milieupas en verhuizing

 • Bent u verhuisd naar een bestaande woning en heeft de vorige bewoner geen milieupas achtergelaten? Neem contact met ons op via telefoonnummer 14 033. 
 • De pas hoort bij de woning. Gaat u verhuizen, laat dan de milieupas achter in de woning. De nieuwe bewoner kan dan een nieuw wachtwoord aanvragen bij de gemeente. Bent u nieuwe bewoner en heeft de vorige bewoner de milieupas achtergelaten? Stuur uw adresgegevens en milieupasnummer naar gemeente@leusden.nl. U ontvangt per brief de inloggegevens.
 • Uw verhuizing geeft u door aan de gemeente. Wij geven deze datum door aan het gemeentelijk belastingkantoor (GBLT). Van het GBLT krijgt u binnen 3 maanden een aanslag voor het variabele deel van de afvalstoffenheffingen. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal stortingen van restafval bij ondergrondse containers. Of in het buitengebied op het aantal ledigingen van de minicontainer. Uiteraard zijn dit alleen de bedragen tot de bij de gemeente aangegeven datum van verhuizing.
 • Als u verhuist naar een adres buiten Leusden dan wordt ook het vaste deel van de afvalstoffenheffing herberekend. Dit wordt gekoppeld aan het aantal dagen dat u in Leusden heeft gewoond. Meer informatie kunt u vinden op de website van het GBLT.