Klacht

Heeft een ambtenaar of een bestuurder van de gemeente Leusden zich tegenover u niet correct gedragen? Dan kunt u een klacht met behulp van DigiD indienen.
Klacht over gedragingen ambtenaar of bestuurder indienen

Uw klacht komt terecht bij de klachtencoördinator. Liever voor die tijd tot een oplossing komen? Neem contact op met de klachtencoördinator via 14 033. Anonieme klachten nemen we niet in behandeling.

DigiD

Uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl.

Melding openbare ruimte

Let op: Klachten over de openbare ruimte, bijvoorbeeld over het groenonderhoud of wegwerkzaamheden? Doe dan een melding openbare ruimte.

Klacht schriftelijk indienen

Dien uw klacht schriftelijk in bij: 

Gemeente Leusden
College van burgemeester en wethouders
Postbus 150
3830 AD Leusden


In uw brief moet staan:

 • Uw naam, adres en telefoonnummer
 • De datum waarop u de klacht indient
 • Een omschrijving van het gedrag waarover u klaagt
 • Uw handtekening

Procedure

 • De klachtencoördinator van de gemeente bespreekt uw klacht met u en neemt de procedure met u door.
 • Uw klacht wordt in principe binnen tien weken afgehandeld.

Klacht niet in behandeling

Uw klacht wordt niet in behandeling genomen als:

 • Het gedrag waarover u een klacht indient langer dan één jaar geleden heeft plaatsgevonden.
 • Uw klacht betrekking heeft op algemeen gemeentelijk beleid.
 • Uw klacht al eerder is behandeld.
 • Uw klacht gaat over gedragingen waartegen u bezwaar had kunnen maken of beroep heeft ingesteld of had kunnen instellen.
 • Uw klacht gericht is op gedragingen die onderwerp van onderzoek zijn bij Justitie.

Meer informatie