Klacht

Heeft een ambtenaar of een bestuurder van de gemeente Leusden zich tegenover u niet correct gedragen? Dan kunt u een klacht indienen via deze pagina. Uw klacht komt terecht bij de klachtencoördinator. Liever voor die tijd tot een oplossing komen? Neem contact op met de klachtencoördinator via 14 033. Anonieme klachten nemen we niet in behandeling.
Klacht over gedragingen ambtenaar of bestuurder indienen

Let op: Klachten over de openbare ruimte, bijvoorbeeld over het groenonderhoud of wegwerkzaamheden? Doe dan een melding openbare ruimte.

Klacht schriftelijk indienen

Dien uw klacht schriftelijk in bij: 

Gemeente Leusden
College van burgemeester en wethouders
Postbus 150
3830 AD Leusden


In uw brief moet staan:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer
  • De datum waarop u de klacht indient
  • Een omschrijving van het gedrag waarover u klaagt
  • Uw handtekening

Procedure

Klacht niet in behandeling

Uw klacht wordt niet in behandeling genomen als:

Meer informatie

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00 - 16.30 uur
Donderdag: 18.00 - 20.00 uur

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 12:30