Klacht

U kunt een klacht indienen als een bestuurder of ambtenaar van de gemeente Leusden, zich tegenover u niet correct heeft gedragen. Dat kan via deze pagina. Uw klacht komt terecht bij de klachtencoördinator. Als u liever tot een oplossing komt voordat u een klacht indient, neem dan contact op met de klachtencoördinator via 14 033. Anonieme klachten nemen we niet in behandeling.
Klacht over gedragingen ambtenaar of bestuurder indienen

Let op Als er iets niet werkt of kapot is in de openbare ruimte, dan kunt u een melding openbare ruimte doen. 

Klacht schriftelijk indienen

Dien uw klacht schriftelijk in bij: 

Gemeente Leusden
College van burgemeester en wethouders
Postbus 150
3830 AD Leusden


In uw brief moet staan:

  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • de datum waarop u de klacht indient
  • een omschrijving van het gedrag waarover u klaagt
  • uw handtekening

Procedure

Klacht niet in behandeling

Uw klacht wordt niet in behandeling genomen als:

Meer informatie

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00–16:30 uur
Donderdag: 18.00 - 20.00 uur

Let op! Dinsdag 17 december 2019 is het gemeentehuis om 15.00 uur gesloten.

 

 

 

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: gesloten
Morgen: gesloten