Missie, visie en kernwaarden

De missie van de gemeente Leusden is de Samenleving Voorop. De organisatievisie van de gemeente Leusden wordt beschreven met 'Samen Zin Maken'. Onze kernwaarden zijn in 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.

Missie

De missie van de gemeente Leusden is de Samenleving Voorop. Onze gemeente is van de mensen die hier wonen, werken en leven. Daarom nodigen we je uit om samen vooruit te kijken, samen te werken. En als het kan, samen te besluiten. Met ieders belang als uitgangspunt. Samen bepalen we hoe onze toekomst er uit ziet en wat er gebeurt. Zo geven we onze gemeenschap samen vorm, zo gaan we samen vooruit. Samen maken we het mooier.  

Visie

De organisatievisie van de gemeente Leusden wordt beschreven met Samen Zin Maken.

  • Samen gaat in de eerste plaats over samenwerken. Samenwerken met iedereen die nodig is om een doel te bereiken. Dat doen we onder andere in opgavegericht werken.
  • In Zin ligt de bedoeling besloten van de gemeentelijke organisatie, het bestaansrecht, werken vanuit de bedoeling.
  • Zelfstandigheid, flexibiliteit en een gezonde werkbalans van onze mensen is nodig om dit waar te Maken.

Kernwaarden

De kernwaarden zijn op 31-01-2019 door de gemeenteraad vastgesteld en zijn:

Vertrouwen en verantwoordelijkheid

We geven ruimte aan en versterken de kracht van de samenleving. Bestuurlijk wordt gestuurd op het loslaten, ruimte maken en ruimte geven. Dat vertrouwen leidt tot minder controles en verantwoordingsverplichtingen en tot efficiënter en effectiever werken. De gemeente is vaker één van de participanten bij initiatieven vanuit de samenleving in plaats van dé verantwoordelijke. Ambtenaren kijken en denken mee om het mogelijk te maken, zonder ‘over te nemen'.

Partnerschap

De gemeente staat niet boven de partijen, maar is gelijkwaardig aan de andere partners. Het gaat om gedeelde verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en verbinding. Partners zijn nodig in de aanpak van maatschappelijke problemen. De gemeente kan het niet alleen.

Maatwerk en inleven

De gemeente heeft oog voor de verschillende behoeften en wensen. Differentiatie bepaalt de 'couleur locale' van Leusden en maakt Leusden leuk. Differentiatie gaat over het maken van bewuste keuzes en het bieden van maatwerkoplossingen. Van algemene inzet op basis van gelijkheid naar specifieke inzet naar gelang de behoefte.

Ruimte om te pionieren

De gemeente is ondernemend en zoekt met lef en durf naar nieuwe mogelijkheden, kansen en oplossingen. De gemeente zet in op nieuwe manieren van uitdagen, samenwerken en aanpakken van maatschappelijke problemen. Bij ruimte om te pionieren hoort experimenteren. Zo kunnen we verder groeien.

Innovatie en vernieuwing

Onze ambitie is steeds een stap verder te zetten, daarbij zijn innovatie en vernieuwing leidend.