Onderscheidingen

Wie verdient een plek op het podium? Wie is van onschatbare waarde en zet zich belangeloos in voor een (vrijwilligers)organisatie? Of voor een goed doel? Wie mag daarom wel een keer in het zonnetje gezet worden?
Aanvragen koninklijke onderscheiding

Koninklijke onderscheidingen

Er zijn twee gelegenheden waar de burgemeester een lintje uitreikt :

 • Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op de dag voor Koningsdag.
 • Bij een bijzondere gelegenheid (afscheid of jubileum).

Wat u moet doen?

 • Bekijk de procedure voor het indienen van een aanvraag.
 • Aanvragen voor onderscheidingen kunt u het hele jaar door indienen.
 • U moet voor de lintjesregen van 2026 voor 1 juli 2025 een aanvraag indienen.
 • Heeft u vragen over een lintje aanvragen stuur dan een e-mail naar bestuurssecretariaat@leusden.nl
 • Stuur uw aanvraag voor bij een bijzondere gelegenheid 6 maanden voor de datum naar bestuurssecretariaat@leusden.nl
 • Per post:
  Gemeente Leusden
  Kabinetszaken, bestuurssecretariaat
  Postbus 150
  3830 AD Leusden

Erepenning voor menslievend hulpbetoon

Een Koninklijke onderscheiding voor moed, beleid en zelfopoffering

De onderscheiding wordt uitgereikt voor dappere daden, die zijn verricht buiten een strijd of gevechten. Voorbeelden van buitengewone situaties:

 • Hulp bij de bestrijding van levensgevaarlijke ziektes.
 • Reddingen bij brand, instorting en ontploffingen.
 • Reddingen bij ongelukken met spoor-, en wegvervoer en vliegtuigongelukken.
 • Overmeestering van gevaarlijke personen bij overvallen of aanslagen.

Kent u iemand, die in aanmerking komt voor deze onderscheiding, neem dan contact op met de burgemeester waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Gemeentelijke onderscheidingen

In Leusden zijn er diverse onderscheidingen. Deze geven uitdrukking aan de waardering die het gemeentebestuur heeft voor diegenen die zich belangeloos inzetten voor de samenleving. Deze onderscheidingen kunnen, met uitzondering van de lintjesregen, meerdere momenten per jaar uitgereikt worden.

De Erepenning

Wordt uitsluitend in zeer bijzondere gevallen toegekend als blijk van grote erkentelijkheid aan Leusdenaren en niet-Leusdenaren die zich voor de gemeente of de plaatselijke gemeenschap zeer verdienstelijk hebben gemaakt. De erepenning is pas 3 keer in de geschiedenis van Leusden uitgereikt aan Gradus van den Hengel, Ton Weevers en Lucas Koch.

De Annie de Beaufortspeld

De Annie de Beaufortspeld is voor diegene die zich langere tijd op bijzondere wijze maatschappelijk of op sociaal gebied binnen Leusden verdienstelijk gemaakt heeft voor de gemeente of personen. Bij de speld hoort een cheque die door stichting De Boom beschikbaar wordt gesteld. De Annie de Beaufortspeld is de afgelopen jaren uitgereikt aan Henk van de Wolde, José Huurdeman, Joyce van Beek, Martje van Meerveld, Hans Acherman, An Boersen, Evelien Blom, Marie Voskuilen, Pieter Bokkers, Martijn Kleppe, Hans Voorn, Remco Reiding, Hans Sybrandy. Bart Keus heeft de Annie de Beaufortspeld 3 januari van 2024 ontvangen.

De Gemeentepluim

De Gemeentepluim wordt uitgereikt aan mensen en verenigingen die Leusden positief op de kaart hebben gezet en kleur geven aan Leusden. De afgelopen jaren zijn onder andere onderscheiden  Stichting kids Jazz, Tour de Junior, de Octopus, Jeugd en Jongerenwerk Leusden, Arie Zwart, Stichting Valleiconcerten, Vrijwillige brandweer Achterveld, Historische Kring Leusden, Dorpsraad Achterveld en steunhorecaleusden.nl John Spijkerman heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2024 de Gemeentepluim ontvangen.

Penning van Verdienste

De penning van Verdienste wordt in bijzondere gevallen toegekend als blijk van erkentelijkheid en waardering aan Leusdenaren en niet-Leusdenaren. Zij hebben zich voor de gemeente of plaatselijke gemeenschap ingezet. De toekenning gebeurt op voorstel van de burgemeester en wethouders. Penning van Verdienste is opgespeld bij Frits van Breda, Willemien Meershoek, Fred van Ewijk.

De Benjamin Cohen Award

De Benjamin Cohen Award wordt toegekend aan ondernemingen, die voldoen aan de volgende criteria:

 • Het hoofdkantoor van de onderneming is gevestigd in de gemeente Leusden en heeft de Nederlandse identiteit.
 • De onderneming bestaat tenminste 25 jaar en is aantoonbaar toekomstbestendig gebleken waarbij naast financiële continuïteit zaken als doorzettingsvermogen, innovatie, daadkracht en ondernemerschap belangrijk zijn.
 • De ontstaansgeschiedenis is duidelijk en aantoonbaar.
 • De onderneming heeft innovatieve producten of diensten ontwikkeld, die:
  - tegemoetkomen aan de behoeften van de afnemers.
  - sociale verbeteringen opleveren zoals arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid.
  - richtinggevend zijn voor het verbeteren van de algehele levensstandaard.
 • De onderneming is maatschappelijk actief binnen de gemeente Leusden en/of daarbuiten.
 • De onderneming heeft een verantwoordelijkheid gedragen of bekwaamheid getoond die aanmerkelijk groter is dan van soortgelijke ondernemingen uit haar branche dan wel uit de gemeente Leusden.

De burgemeester reikte deze prestigieuze en unieke onderscheiding uit aan de ISVW, AFAS Software en Stichting De Boom.