Bezwaar en beroep

Tegen een besluit van de gemeente, waardoor u rechtstreeks in uw belang geraakt wordt, kunt u bezwaar maken. Na bekendmaking van het besluit heeft u 6 weken om uw bezwaarschrift in te dienen. Kunt u zich niet vinden in het besluit op uw bezwaar, dan kunt u een beroepschrift indienen.
Bezwaarschrift indienen via DigiD
 • Uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan controleren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl 

Of dien uw bezwaarschrift schriftelijk in bij:

Gemeente Leusden
College van burgemeester en wethouders
Postbus 150
3830 AD Leusden

In uw brief moet staan:

 • Uw naam en adres
 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • Een omschrijving van het besluit of een kopie van de beslissing of publicatie waartegen het bezwaar is gericht
 • De redenen van bezwaar     
 • Uw handtekening

Bezwaar maken

U kunt onder andere bezwaar maken tegen:

Behandeling bezwaar

Uw bezwaarschrift komt terecht bij de onafhankelijke adviescommissie bezwaarschriften. De commissie nodigt de indiener van het bezwaarschrift en eventueel derde-belanghebbenden uit. Zij kunnen de zaak tijdens een hoorzitting toelichten. 

De hoorzitting

Tijdens de zitting is een ambtenaar aanwezig die het gemeentelijk standpunt toelicht. Hij kan reageren op wat de indiener van het bezwaarschrift naar voren brengt. Het doel van de zitting is de commissie informatie te verschaffen. Die informatie is nodig om tot een advies over het ingediende bezwaarschrift te komen.

Het advies

De commissie beslist achter gesloten deuren over het uit te brengen advies. Aan de hand van het advies neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing. Soms ligt de beslissing bij de burgemeester of de gemeenteraad. De indiener van het bezwaarschrift krijgt een kopie van het advies. En ook van het verslag van de hoorzitting, samen met de beslissing op bezwaar van het college, de burgemeester of de raad.

Beroep

Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaarschrift, dan kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland.

Dien uw beroepschrift in via het digitale loket Rechtspraak (met uw DigiD) of schriftelijk bij:

Rechtbank Midden-Nederland
Postbus 16005
3500 DA Utrecht

Uw beroepschrift moet de volgende onderdelen bevatten: 

Kosten

Als u een beroepschrift indient, moet u griffierecht betalen.

Meer informatie

Contact met de gemeente


Door de aanvullende maatregelen rondom het coronavirus zijn de openingstijden aangepast. Burgerzaken werkt alleen op afspraak op werkdagen tussen 9.00-16.30 uur. Heeft u hulp nodig? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 033. In deze coronaperiode kunt u gewoon een afspraak maken.
Wel vragen wij u om bij uw bezoek aan het Huis van Leusden rekening te houden met de volgende maatregelen. Zo kunnen we verspreiding van het coronavirus voorkomen.

 • Heeft u klachten, zoals verkoudheid, hoesten of koorts? Blijf dan thuis. Wij maken graag een nieuwe afspraak met u.
 • Kom alleen, of met maximaal 1 begeleider, naar uw afspraak.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
 • Houd 1,5 meter afstand van andere personen.
 • Betaal zoveel mogelijk contactloos.
 • Kom niet te vroeg naar uw afspraak. 
 • Bent u klaar? Verlaat dan het Huis van Leusden om ruimte te maken voor andere bezoekers.
Afspraak maken
14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: gesloten
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Logo certificaat toegankelijkheidsonderzoek Gemeente Leusden