Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit

De gemeente Leusden heeft een adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit. Dit team adviseert inwoners en initiatiefnemers met (ver)bouwplannen. Ruimtelijke kwaliteit wil zeggen dat uw bouwplan architectonisch en landschappelijk past in de omgeving. Het grootste verschil met de welstandscommissie is, dat nu in het voortraject al een gesprek met de inwoners plaatsvindt.

Procedure

  • Het adviesteam ruimtelijke kwaliteit adviseert u graag over uw (ver)bouwplannen in een vroeg stadium.
  • U kunt een afspraak maken via 14 033 met een van de contactmanagers.
  • Het adviesteam ruimtelijke kwaliteit gebruikt de Welstandsnota als beleidskader van de gemeente. U kunt de nota opvragen door een e-mail te sturen naar gemeente@leusden.nl. Binnen 2 werkdagen sturen wij het document toe. Wel even het onderwerp vermelden.
  • Check op het omgevingsloket of een vergunning nodig is voor uw bouwplannen. Via het omgevingsloket kunt u de vergunning ook gelijk aanvragen. En bekijken of uw bouwplamn past in het omgevingsplan.

Samenstelling adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit

Het adviesteam bestaat uit een architect, een cultuurhistoricus, een stedenbouwkundige, een archeoloog en iemand die verstand heeft van landelijke inrichting.