Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit

De gemeente Leusden heeft een adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit. Dit team adviseert inwoners en initiatiefnemers met (ver)bouwplannen. Ruimtelijke kwaliteit wil zeggen dat uw bouwplan architectonisch en landschappelijk past in de omgeving. Het grootste verschil met de welstandscommissie is, dat nu in het voortraject al een gesprek met de inwoners plaatsvindt.

Procedure

  • Het adviesteam ruimtelijke kwaliteit adviseert u graag over uw (ver)bouwplannen in een vroeg stadium.
  • U kunt een afspraak maken via 14 033 met een van de contactmanagers.
  • Het adviesteam ruimtelijke kwaliteit gebruikt de Welstandsnota 2018 (pdf, 5,1mB) als beleidskader van de gemeente.
  • Check op omgevingsloket.nl of bij het omgevingsloket in het gemeentehuis of een vergunning nodig is voor uw bouwplannen.
  • Check op ruimtelijkeplannen.nl of bij het omgevingsloket of uw bouwplan past in het bestemmingsplan. 

Samenstelling adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit

Het adviesteam bestaat uit een architect, een cultuurhistoricus, een stedenbouwkundige, een archeoloog en iemand die verstand heeft van landelijke inrichting.

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00 - 16.30 uur
Donderdag: 18.00 - 20.00 uur

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 12:30