Bouwen en verbouwen

Wilt u bouwen, verbouwen, aanbouwen, slopen, in- uitrit, of een rioolaansluiting? Via het Omgevingsloket Online (OLO) kunt u een vergunningencheck doen, een vergunning aanvragen of een melding doen. De vergunningen voor bouwen, wonen, slopen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning.
Vergunning checken of aanvragen Omgevingsloket online

Contact

Wilt u meer weten over bouwen en verbouwen? Bel dan met 14 033 en vraag naar het omgevingsloket of een stuur e-mail naar de gemeente Leusden.

Er zijn regels voor het splitsen van woningen in de gemeente Leusden. Wilt u een pand splitsen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Woningsplitsing

Van woningsplitsing is sprake wanneer 1 zelfstandige wooneenheid (bijvoorbeeld een huis) wordt gesplitst in meerdere zelfstandige wooneenheden. Dit zijn dan vaak appartementen met een eigen voordeur, huisnummer en achter die voordeur voorzieningen voor eigen gebruik.

Vergunningsplicht

Vanaf 1 april 2023 is een omgevingsvergunning verplicht.

Overgangsrecht

Panden die vóór 1 april 2023 zijn gesplitst vallen mogelijk onder het overgangsrecht. U kunt hierover contact opnemen met het omgevingsloket van de gemeente Leusden.

Aanvragen omgevingsvergunning

  • Bij het indienen van de aanvraag levert u altijd plattegronden en aanvullende tekeningen aan. Zonder plattegronden en tekeningen kan uw aanvraag niet worden beoordeeld.

  • Wilt u een woning of een kamersgewijs bewoond pand wijzigen/verbouwen naar meerdere woningen (appartementen/studio’s)? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket online (OLO).

Toetsing

Naast de regels uit het Voorbereidingsbesluit Huisvesting wordt ook getoetst op de overige wet- en regelgeving over bouw en gebruik van woningen. Zoals bijvoorbeeld opgenomen in het Bouwbesluit 2012.

Wilt u meer weten over bouwen en verbouwen? Bel dan met 14 033 en vraag naar het omgevingsloket of stuur een e-mail.

Er zijn regels voor de verhuur van kamers in de gemeente Leusden. Wilt u kamers in uw woning verhuren? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Vergunningsplicht

Vanaf 1 april 2023 is een omgevingsvergunning verplicht.

Overgangsrecht

Kamers die vóór 1 april 2023 zijn verhuurd vallen onder het overgangsrecht. Eigenaren van deze panden hoeven geen omgevingsvergunning aan te vragen.

Geen omgevingsvergunning nodig:

  • Voor kamergewijze verhuur als er sprake is van een hospitasituatie, waarbij een eigenaar die zelf ook bewoner is maximaal 2 kamers verhuurt.
  • Als de kamers door de hoofdbewoner worden verhuurd aan familieleden in de eerste en tweede graad.

Aanvragen omgevingsvergunning

Wilt u meer weten over bouwen en verbouwen? Bel dan met 14 033 en vraag naar het omgevingsloket of stuur een e-mail.

Meer informatie