Burenakkoord

Als u een woning of een schuur wil bouwen of een bedrijfsmatige activiteit aan huis wil starten is een omgevingsvergunning nodig. Als deze vergunning afwijkt van het bestemmingsplan of de welstandscriteria, gaat de procedure sneller als er al een akkoord is met de buren. Dit burenakkoord is nieuw. Het is een experiment. Als u meer wilt weten over ‘regel het eerst met de buren en vraag daarna de bouwvergunning aan’, maak dan een afspraak met het omgevingsloket.
Afspraak maken

Nieuw

  • Een aanvraag die afwijkt van het bestemmingsplan neemt veel tijd in beslag. Het helpt als de buren geen problemen hebben met het bouwplan. De gemeente is dan eerder geneigd in het voordeel van het bouwplan te beslissen. De gemeente moet een afweging maken tussen de verschillende belangen. Het gaat om het realiseren van het bouwplan, de belangen van de omwonenden en het algemeen belang.
  • De buren adviseren op deze manier over de aanvraag. Zo komt de kwaliteit van de omgeving gedeeltelijk bij de buurt te liggen.

 

Vergunning

Het hebben van een akkoord leidt niet automatisch tot het verlenen van een vergunning.

Meer informatie

Wilt u de notitie burenakkoord inzien, stuur dan een e-mail naar webredactie@leusden.nl. Graag even het onderwerp vermelden. Binnen 2 werkdagen hebt u het document in uw mailbox.