Aanvragen omgevingsvergunning

Wilt u bouwen, verbouwen, slopen of een in- of uitrit aanleggen? U kunt online een vergunningcheck doen of u een vergunning nodig heeft.
Vergunning checken of aanvragen op het Online Omgevingsloket

Participatie

Voordat u met een nieuw plan begint is het belangrijk te weten wat voor effect uw plan heeft op uw omgeving en wie er met uw plannen te maken krijgt. Dit kunnen bijvoorbeeld uw directe buren of straatbewoners zijn, of instanties die u nodig heeft bij uw plannen zoals het waterschap. Nieuwe plannen kunnen eerder op steun van mensen rekenen, als bezwaren en ideeën op tijd besproken worden. Het op tijd betrekken heet ‘participatie’.
Wie u bij uw plan kunt of moet betrekken is afhankelijk van uw plan, met de snelscan participatie helpen we u hierbij op weg.

Procedure

  • De behandeltermijn in een reguliere procedure is maximaal 8 weken.
  • De gemeente kan deze termijn eenmalig met maximaal 6 weken verlengen.
  • De behandeltermijn van een complexe aanvraag is maximaal 6 maanden.
  • Als uw aanvraag niet compleet is, hoort u van de gemeente welke gegevens ontbreken. De tijd die u nodig heeft om de aanvullende gegevens aan te leveren, wordt bij de beslistermijn opgeteld.
  • U ontvangt van ons berichten over de voortgang, het verloop en de afhandeling van uw vergunningaanvraag of sloopmelding. Gemeente Leusden gebruikt een veilige berichtenomgeving via de website Jeleefomgeving. Documenten die horen bij uw aanvraag zijn beveiligd. Als wij contact opnemen, ontvangt u een e-mail van noreply@jeleefomgeving.nl. Door middel van uw e-mailadres en verificatiecode kunt u bij uw berichten over vergunning en/of sloopmelding komen. U kan dan ook direct reageren op onze berichten. Geen e-mail ontvangen van noreply@jeleefomgeving.nl? Kijk in uw ongewenste mail.

Kosten

U vindt de kosten in de legesverordening (Bijlage 1,  paragraaf 3 van de Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2023).

Archeologisch onderzoek

In een aantal gevallen is het noodzakelijk bij uw vergunningsaanvraag een archeologisch rapport mee te sturen. Soms is archeologisch onderzoek vooraf ook nodig.

Of dit nodig is hangt af van de locatie, aard van de bodemverstoring en de archeologische waarden in het gebied. Op de archeologische beleidskaart staan de richtlijnen voor verstoringen binnen de gemeente Leusden.

Is archeologisch onderzoek nodig, dan kunt u contact opnemen met de archeoloog van de gemeente Leusden. Die kan u informeren over welk type onderzoek gedaan moet worden en aan welke eisen dit onderzoek moet voldoen.

Meerdere vergunningen aanvragen

Met de omgevingsvergunning kunt u verschillende vergunningen in één keer aanvragen.