Aanvragen omgevingsvergunning

Wilt u bouwen, verbouwen, slopen of een in- of uitrit aanleggen? Doe op Omgevingsloket online een vergunningencheck of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Ook staat hier meer informatie over de procedure en de kosten.
Omgevingsloket online

De omgevingsvergunning kunt u aanvragen via het omgevingsloket online.
U of uw gemachtigde kan inloggen met DigID en de aanvraag indienen en de bijbehorende bijlagen uploaden naar het omgevingsloket online.
Heeft u nog aanvullende vragen over het omgevingsloket online of over het aanvragen van een omgevingsvergunning neem dan contact op via 14033 of wabo-loket@leusden.nl

Procedure

  • De behandeltermijn in een reguliere procedure is maximaal 8 weken.
  • De gemeente kan deze termijn eenmalig met maximaal 6 weken verlengen.
  • De behandeltermijn van een complexe aanvraag is maximaal 6 maanden.
  • Als uw aanvraag niet compleet is, hoort u van de gemeente welke gegevens ontbreken. De tijd die u nodig heeft om de aanvullende gegevens aan te leveren, wordt bij de beslistermijn opgeteld.
  • U ontvangt van ons berichten over de voortgang, het verloop en de afhandeling van uw vergunningaanvraag of sloopmelding. Gemeente Leusden gebruikt een veilige berichtenomgeving via de website Jeleefomgeving. Documenten die horen bij uw aanvraag zijn beveiligd. Als wij contact opnemen, ontvangt u een e-mail van noreply@jeleefomgeving.nl. Door middel van uw e-mailadres en verificatiecode kunt u bij uw berichten over vergunning en/of sloopmelding komen. U kan dan ook direct reageren op onze berichten. Geen e-mail ontvangen van noreply@jeleefomgeving.nl? Kijk in uw ongewenste mail.

Kosten

U vindt de kosten in de legesverordening (Bijlage 1,  paragraaf 3 van de Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2023).

In een aantal gevallen is het noodzakelijk bij uw vergunningsaanvraag een archeologisch rapport mee te sturen. Soms is archeologisch onderzoek vooraf ook nodig.

Of dit nodig is hangt af van de locatie, aard van de bodemverstoring en de archeologische waarden in het gebied. Op de archeologische beleidskaart staan de richtlijnen voor verstoringen binnen de gemeente Leusden.

Is archeologisch onderzoek nodig, dan kunt u contact opnemen met de archeoloog van de gemeente Leusden. Die kan u informeren over welk type onderzoek gedaan moet worden en aan welke eisen dit onderzoek moet voldoen.

Heeft u bouwplannen die afwijken van het bestemmingsplan, neem dan contact op met het omgevingsloket via 14 033.

Met de omgevingsvergunning kunt u verschillende vergunningen in één keer aanvragen.