Link naar aanvraag omgevingsvergunning

Wilt u bouwen, verbouwen, slopen of een in- of uitrit aanleggen? Doe op Omgevingsloket online een vergunningencheck of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Ook staat hier meer informatie over de procedure en de kosten.
Omgevingsloket online

 

U kunt het aanvraagformulier ook downloaden en op papier indienen bij: 
Gemeente Leusden
Omgevingsloket afdeling Dienstverlening
Postbus 150
3830 AD Leusden

Procedure

In een aantal gevallen is het noodzakelijk bij uw vergunningsaanvraag een archeologisch rapport mee te sturen. Soms is archeologisch onderzoek vooraf ook nodig.

Of dit nodig is hangt af van de locatie, aard van de bodemverstoring en de archeologische waarden in het gebied. Op de archeologische beleidskaart staan de richtlijnen voor verstoringen binnen de gemeente Leusden.

Is archeologisch onderzoek nodig, dan kunt u contact opnemen met de archeoloog van de gemeente Leusden. Die kan u informeren over welk type onderzoek gedaan moet worden en aan welke eisen dit onderzoek moet voldoen.

Heeft u bouwplannen die afwijken van het bestemmingsplan, neem dan contact op met het omgevingsloket via 14 033.

Met de omgevingsvergunning kunt u verschillende vergunningen in één keer aanvragen.

U vindt de kosten in de legesverordening (Titel 2, hoofdstuk 3 van de Tarieventabel).

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00 - 16.30 uur
Donderdag: 18.00 - 20.00 uur

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 12:30