Omgevingsvisies en zoekgebieden woningbouw 2025-2040

De gemeente Leusden maakte in 2016 en 2017 een visie over hoe Leusden er uit moet gaan zien in de toekomst. De visie is gemaakt samen met inwoners, organisaties en bedrijven. In 2020 heeft het college 3 zoekgebieden in het buitengebied voorgesteld voor woningbouw.

Omgevingsvisie voor Leusden

Het gaat om plannen (visies) voor het buiten- en stedelijk gebied (bebouwde kom) van Achterveld en Leusden. De raad stelde de visies vast in februari 2018. De plannen kunt u opvragen met dit formulier. Binnen 2 werkdagen sturen wij u de omgevingsvisies toe. 

Zoekgebieden voor woningbouw in het buitengebied

Het college stelt de raad voor om 3 zoekgebieden in het buitengebied aan te wijzen voor woningbouw. Daarmee kan worden voldaan aan de Leusdense woningbehoefte. Het betreft een gebied aan de zuidzijde van de wijk Tabaksteeg en 2 gebieden bij Achterveld. Naast de 3 zoekgebieden wordt in de kern Stoutenburg ruimte geboden aan enige extra woningbouw in de vorm van inbreiding binnen de lintbebouwing.

Veelgestelde vragen en antwoorden over de zoekgebieden 2025 - 2040