Omgevingsvisies en zoekgebieden voor woningbouw na 2025

De gemeente Leusden heeft in 2018 twee visies (één voor het stedelijk gebied en één voor het landelijke gebied) vastgesteld. Over hoe Leusden er uit moet gaan zien in de toekomst. Deze visies zijn gemaakt samen met inwoners, organisaties en bedrijven. In 2020 heeft het college 3 zoekgebieden in het buitengebied voorgesteld waar woningbouw kan plaatsvinden na 2025. In 2023 zijn de twee omgevingsvisies samengevoegd. We hebben nu één omgevingsvisie voor de gemeente Leusden.

Omgevingsvisie voor Leusden

De nieuwe omgevingsvisie heeft nog geen nieuwe inhoud gekregen, maar bevat beleid uit de twee oude omgevingsvisies. In de nieuwe omgevingsvisie zijn de zoekgebieden woningbouw opgenomen, zodat deze ook meer zichtbaar worden in de visie op de toekomst van onze gemeente. 

De nieuwe Omgevingsvisie Gemeente Leusden zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Leusden op 28 september 2023

De komende jaren gaan we de omgevingsvisie waar nodig herzien of beleid aan toevoegen. Zodat de omgevingsvisie al het actuele (strategische) beleid voor de fysieke leefomgeving bevat.


De oude plannen kunt u opvragen met dit formulier. Binnen 2 werkdagen sturen wij u de omgevingsvisie toe. 

Zoekgebieden voor woningbouw in het buitengebied

De raad heeft 3 zoekgebieden in het buitengebied aangewezen voor woningbouw na 2025. Daarmee kan worden voldaan aan de Leusdense woningbehoefte. Het betreft een gebied aan de zuidzijde van de wijk Tabaksteeg en 2 gebieden bij Achterveld. Naast de 3 zoekgebieden wordt in de kern Stoutenburg ruimte geboden aan enige extra woningbouw in de vorm van inbreiding binnen de lintbebouwing.

Vanaf de tweede helft van 2023 gaan we bekijken hoe invulling gegeven kan worden aan de zoekgebieden.

Veelgestelde vragen en antwoorden over de zoekgebieden 2025 - 2040