Starterslening

De VROM Starterslening is bedoeld voor starters die in Leusden wonen en in Leusden een huis kopen. Momenteel is het niet mogelijk om een starterslening aan te vragen. Er is geen budget meer. Het is nog niet duidelijk of, en zo ja wanneer er nieuw budget beschikbaar wordt gesteld.

 • De starterslening is een lening bovenop uw hypotheek die het kopen van een woning mogelijk maakt en onder gunstige voorwaarden wordt verstrekt.
 • De starterslening dekt een deel van de aankoopkosten van een woning, terwijl u in de eerste 3 jaar geen rente en aflossing betaalt.
 • De starterslening heeft een rentevaste periode van 15 jaar, de looptijd is maximaal 30 jaar. 
 • Als uw inkomen groeit dan wordt via een inkomenstoets bepaald hoeveel rente en aflossing u gaat betalen.
 • Er geldt het principe op=op. 
 • De hoogte van de starterslening bedraagt vanaf 1 juli 2015 maximaal 20% van de verwervingskosten, met een maximum van € 49.000,- 

 • U verblijft rechtmatig in Nederland.
 • U bent 18 jaar of ouder op het moment van het aanvragen van de starterslening.
 • U woont minimaal 1 jaar in Leusden (volgens de Basis Registratie Personen) op het moment van de aanvraag starterslening.
 • U heeft nog niet eerder zelfstandig gewoond óf u laat een huurwoning achter met een maandhuur lager dan € 750,- (rekenhuur, d.w.z. kale huur inclusief een gemaximeerd deel van eventuele servicekosten).
 • U heeft als huishouden een bruto jaarinkomen van maximaal € 45.000,-
 • U koopt een woning in Leusden.
 • U gaat zelf in de koopwoning wonen.
 • Als u een bestaande woning koopt mag de prijs van de woning vanaf 1 juli 2015 maximaal € 230.300,- k.k. bedragen.
 • Als u een nieuwbouwwoning koopt mag de prijs van de woning vanaf 1 juli 2015 maximaal € 230.300,- v.o.n. bedragen. De totale verwervingskosten mogen niet meer bedragen dan € 245.000,-, conform de prijsgrens 2007 zoals gehanteerd door de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
 • Zowel de 1e hypotheek als de starterslening worden afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie.
 • Als u een woning huurt moet de woning die u achterlaat ook daadwerkelijk vrij gemaakt worden voor nieuwe verhuur.
 • U mag, naast de starterslening, geen gebruik maken van koopsubsidie van het ministerie van VROM.
 • U mag met de starterslening geen recreatiewoning of 2e woning kopen U bent nog niet eerder eigenaar geweest van een koopwoning.

Meer informatie

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00–16:30 uur
Donderdag: 17.00 - 20.00 uur

 

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
WhatsApp
06 - 12 18 01 17 (Beantwoording op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur)
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 12:30