Verhuizen uit het buitenland (immigratie)

Als u vanuit het buitenland (weer) in Nederland komt wonen, meldt u zich dan persoonlijk bij de balie in het gemeentehuis voor inschrijving. Maak hiervoor een afspraak. Langskomen zonder afspraak is niet mogelijk.
Afspraak maken

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs.
  • Een bewijs dat u rechtmatig in Nederland verblijft, bijvoorbeeld een verblijfsvergunning.
  • Bewijsstukken van zaken die in het buitenland hebben plaatsgevonden (geboorte, huwelijk, echtscheiding).
  • Een kopie van uw huurcontract of koopovereenkomst (alleen de pagina's met adresgegevens, namen en handtekeningen). Als u via een particulier een woning huurt, moet u een toestemmingsverklaring meenemen van de verhuurder en een kopie van zijn legitimatiebewijs.
  • Als u bij iemand gaat wonen, moet u een toestemmingsverklaring meenemen van de hoofdbewoner/eigenaar en een kopie van zijn legitimatiebewijs.
  • Bij vestiging vanuit CuraƧao, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius, Bonaire of Aruba neemt u een bewijs van uitschrijving uit de basisadministratie mee.