Woningsplitsing

Er zijn regels voor het splitsen van woningen in de gemeente Leusden. Wilt u een pand splitsen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Woningsplitsing

Van woningsplitsing is sprake wanneer 1 zelfstandige wooneenheid (bijvoorbeeld een huis) wordt gesplitst in meerdere zelfstandige wooneenheden. Dit zijn dan vaak appartementen met een eigen voordeur, huisnummer en achter die voordeur voorzieningen voor eigen gebruik.

Vergunningsplicht

Vanaf 1 april 2023 is een omgevingsvergunning verplicht.

Overgangsrecht

Panden die vóór 1 april 2023 zijn gesplitst vallen mogelijk onder het overgangsrecht. U kunt hierover contact opnemen met het omgevingsloket van de gemeente Leusden via 14033.

Aanvragen omgevingsvergunning

U kunt een omgevingsvergunning aanvragen via het omgevingsloket.

  • Bij het indienen van de aanvraag levert u altijd plattegronden en aanvullende tekeningen aan. Zonder plattegronden en tekeningen kan uw aanvraag niet worden beoordeeld.
  • Wilt u een woning of een kamersgewijs bewoond pand wijzigen/verbouwen naar meerdere woningen (appartementen/studio’s)? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen via het  omgevingsloket.

 

Meer uitleg over het nieuwe omgevingsloket  vindt u in het omgevingsloket onder de knop “hulp nodig?”. Heeft u nog aanvullende vragen over het online omgevingsloket of over het aanvragen van een omgevingsvergunning neem dan contact op via 14033 of stuur een e-mail.

 

 

 

Toetsing

Naast de regels uit het Voorbereidingsbesluit Huisvesting wordt ook getoetst op de overige wet- en regelgeving over bouw en gebruik van woningen. Zoals bijvoorbeeld opgenomen in het Bouwbesluit 2012.

Meer informatie

Wilt u meer weten over bouwen en verbouwen? Bel dan met 14 033 en vraag naar het omgevingsloket of stuur een e-mail.