Woonvisie 2016-2025

De Woonvisie 2016-2025 is door de gemeenteraad vastgesteld. Leusden wil een vitale en krachtige woongemeente blijven met goede voorzieningen voor haar inwoners. Ook wil Leusden aantrekkelijk blijven voor (jonge) gezinnen. Daarnaast wordt gebouwd voor senioren en een- en tweepersoonshuishoudens. De komende periode vindt nadere uitwerking van de visie plaats.

Woonvisie inzien

De Woonvisie kunt u opvragen bij webredactie@leusden.nl. Graag even het onderwerp vermelden. Wij sturen u het document binnen 2 werkdagen toe.