Attestatie de vita (bewijs van in leven zijn)

Heeft een een bewijs nodig dat u in leven bent? Dan kunt u een Attestatie de vita op laten stellen. U vraagt dit persoonlijk aan. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan dan vaststellen dat u leeft op het moment dat het document wordt opgemaakt.
Afspraak maken

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).
  • De brief van het pensioenfonds of andere uitkerende instantie.

Kosten

Voor een Attestatie de vita betaalt u € 16,60

Wanneer moet u betalen voor een Attestatie de vita

U moet voor een Attestatie de vita betalen als u een door uzelf afgesloten, niet-verplichte verzekering laat uitkeren. Bijvoorbeeld bij levensverzekeringen, lijfrente- en koopsompolissen. 

Alleen als een (pensioen)fonds waarbij u wettelijk verplicht bent aangesloten een Attestatie de vita van u wil hebben, hoeft u niet te betalen. U moet voor de gratis afgifte het schriftelijk verzoek meenemen van uw (pensioen)fonds.