Verklaring omtrent het gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Een VOG vraagt u persoonlijk aan. U kunt hiervoor een afspraak maken.
Afspraak maken

Beoordeling

Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt uw aanvraag. Twee tot vier weken na de aanvraag ontvangt u de VOG per post van de Dienst Justis. Als het ministerie uw aanvraag afwijst dan krijgt u daarover een brief. 

Meenemen

  • Een volledig door uw (aanstaande) werkgever ingevuld aanvraagformulier VOG. Uw werkgever geeft in dit formulier aan waarop gescreend moet worden. Let op:  gebruik voor een aanvraag van een VOG  het meest recente aanvraagformulier.
  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).
  • Een bankpas. De verklaring moet bij de aanvraag met pin worden betaald.

Kosten

Voor een VOG betaalt u € 41,35.

Aanvraag door de werkgever

Uw aanstaande werkgever kan een VOG ook digitaal aanvragen bij de Dienst Justis. Uw werkgever moet dan wel beschikken over eHerkenning. Met eHerkenning kunt u inloggen bij verschillende overheidsorganisaties. eHerkenning is een soort DigiD maar dan voor bedrijven. Nog geen eHerkenning? Ga dan eerst naar www.eHerkenning.nl Nodig is eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 2.

Meer informatie