Cijfers bezwaar en beroep belastingen Leusden 2020

Bij het GBLT kunt u bezwaar indienen als u het niet eens bent met de belastingheffing of de WOZ-waarde. In 2021 is een pilot gestart waarbij u samen met de taxateur van de GBLT kijkt of de WOZ waarde goed is vastgesteld. Hiervoor neemt u contact op met GBLT. Hieronder staat een overzicht van bezwaar- en beroepschriften die zijn ingediend bij het GBLT in 2020.

Bezwaren 2020

De cijfers in deze tabel zijn afkomstig uit een concept-jaarrapportage van de GBLT.   

2020OntvangenToegekendAfgewezenNog in behandeling
Bezwaren op heffing22368%32%2
Bezwaren op WOZ-waarde (objecten)66949%51%3
waarvan  NCNP (no cure no pay)29341%59%1

 

Eisen GBLT

Als toetsingskader voor de afhandeling van de bezwaren heeft GBLT onderstaande eisen als standaard gesteld:

Woningen

  • Het percentage gebouwen waarvoor de waarde is veranderd (inclusief officiële veranderingen) ten opzichte van alle gebouwen moet kleiner zijn dan 2,5%. Voor 2020 is dit percentage 2,30%. 
  • De totale waardeverandering als gevolg van bezwaar en officiële verandering ten opzichte van de totale WOZ–waarde van de gemeente moet kleiner zijn dan 0,4%. Voor 2020 is dit percentage 0,27% en is aan de voorwaarde voldaan. 

Niet-woningen (gebouwen)

  • Het percentage van de gebouwen waarvoor de waarde is veranderd ten opzichte van alle gebouwen moet kleiner zijn dan 5%. Dit is inclusief officiële veranderingen. Voor 2020 wordt met 1,52% aan deze eis voldaan.
  • De totale waardeverandering als gevolg van bezwaar en officiële verandering ten opzichte van de totale WOZ–waarde van de gemeente moet kleiner zijn dan 1,0%. Voor 2020 wordt met een totale waardeverandering van 0,29% aan deze voorwaarde voldaan.

Beroepschriften WOZ 2020

HeffingenNog in behandeling uit 2019Binnengekomen in 2020TotaalVerwerktNog in behandeling eind 2020
Beroepen03330
Hoger beroepen00000
Cassatie00000
Totaal03330
WOZNog in behandeling uit 2019Binnengekomen in 2020TotaalVerwerktNog in behandeling eind 2020
Beroepen181533267
Hoger beroepen10101
Cassatie01101
Totaal191635269
  • GBLT voldoet aan de kwaliteitscriteria van landelijk toezichtsorgaan 'De Waarderingskamer'.
  • Dit orgaan beoordeelt de uitvoering van WOZ-taken door GBLT als ‘Goed’