Wethouder Wim Vos

Wethouder W.R. (Wim) Vos (CDA)
Telefoon: 14 033
E-mail: bestuurssecretariaat@leusden.nl
Twitter: @Voswim
 

Portefeuille

 • 2e locoburgemeester
 • Ruimtelijke Ordening, Bouw- en woningtoezicht / welstandsbeleid, Stads- en dorpsvernieuwing.
 • Omgevingswet
 • Beheer openbare ruimte, Openbare werken, milieustraat,  beheer en uitvoering openbare ruimte, Beheer gemeentelijke eigendommen, Basiskaart grootschalige topografie, en Naamgeving wegen.
 • Afvalbeleid en afvalinzameling
 • Sport
 • Mobiliteit
 • Huisvesting statushouders

Projecten

 • Zwembad Octopus
 • Tabaksteeg/Langesteeg
 • Kaders overige zoekgebieden
 • Binnenstedelijke transformaties (Princenhof, Speelkamp, winkelcentra)
 • Herontwikkeling schoollocaties (De Leus, De Holm, Klimrakker en De Meent)

Nevenfuncties

Militair met onbetaald verlof

Functiegebonden

 • Lid algemeen bestuur GBLT, niet betaald.
 • Lid algemeen bestuur Afvalverwijdering Utrecht (AVU), niet betaald.
 • Vitens, niet betaald.
 • Platform Water Vallei en Eem, niet betaald.
 • Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), niet betaald.