Bijdrage toegenomen energielasten voor maatschappelijke organisaties

De continuïteitsbijdrage is bedoeld voor maatschappelijke organisaties die zonder deze extra bijdrage moeten stoppen.

Continuïteitsbijdrage

Zit uw maatschappelijke organisatie in een pand dat gehuurd is van de gemeente Leusden, bent u afhankelijk van contributie, subsidies of schenkingen? Raakt uw organisatie in financiële problemen door de toegenomen energielasten? Dan kunt u, als u aan de voorwaarden voldoet, een aanvraag indienen voor de Continuïteitsbijdrage Toegenomen Energielasten.

 1. Is een sociaal maatschappelijke/culturele organisatie, die maatschappelijk vastgoed huurt van de gemeente Leusden, én geen blijvende externe financiering ontvangt.
 2. Kan aantonen  dat er geen andere vangnetregelingen  mogelijk zijn bij het Rijk of Provincie.
 3. Heeft een continuïteitsprobleem en/of acuut liquiditeitsprobleem. Aanvrager heeft niet-noodzakelijke uitgaven aan de energielasten en/of variabele kosten maximaal teruggebracht.
 4. Kan aantonen dat het vervroegd uitbetalen van een al bestaande subsidie, of een andere al bestaande vorm van gemeentelijke steun/tegemoetkoming, onvoldoende oplossing biedt.
 5. Is levensvatbaar.
 6. Vraagt een bedrag aan dat in verhouding staat tot het financiële probleem dat door de toegenomen energielasten is ontstaan.
 7. Weet dat de gemeente aanvragen toetst op alle bestaande wet- en regelgeving.
 8. Is van belang voor het realiseren van de beleidsdoelen van de gemeente en/of van grote maatschappelijke waarde voor het sociale netwerk binnen de gemeente.
 9. De organisatie  kan aantonen  dat er is nagedacht over het eigen energieverbruik. Door het opstellen van een ‘stookprotocol’, het maken van afspraken over energiegebruik of het aanpassen van het gebruik van het pand.

 1. Bewijs van aanvragen/toekenningen/afwijzingen voor andere vangnetregelingen (als dit van toepassing is).
 2. De jaarafrekeningen 2018 en 2019 van de energieleverancier en de jaarafrekeningen over het jaar waarop de energiecompensatie van toepassing is (2022 en/of 2023).
 3. Saldo-opgave van bankrekening (rekening courant/betaalrekening en overige (spaar)rekeningen per 1 januari 2022 en 1 januari 2023.
 4. Bij een aanvraag boven de 20.000 euro is een (concept) jaarrekening en accountantsrapport nodig over het jaar waarop de continuïteitsbijdrage van toepassing is.
 5. Het energiecontract met de energietarieven per 1 januari 2022 en alle daarop volgende tariefaanpassingen.

Afspraak maken

Denkt u dat uw organisatie aan deze voorwaarden voldoet? Maak dan een afspraak met de gemeente op telefoonnummer 14 033 of stuur ons een mail naar gemeente@leusden.nl.