Informatie voor ondernemers

De overheid heeft meerdere steunpakketten voor ondernemers. Mogelijk krijgt u financiële steun voor bijvoorbeeld woonkosten of loonkosten. Bekijk welke regelingen er zijn.

Regelingen voor ondernemers

Alle financiële regelingen van de rijksoverheid op een rij. Hier is informatie te vinden over kredietverstrekkingen, Qredits, borstellingen, specifieke regelingen voor culltuur - media - sport - et cetera.

Staat je onderneming voor grote investeringen tijdens de coronacrisis? Dan is wellicht de tijdelijke aanmoedigingssubsidie iets voor jou. Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze tijdelijke regeling zorgt ervoor dat bedrijven ook in deze roerige tijden blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines. 
De regeling geldt voor investeringen in 2021 of 2022. 
Om van de regeling te kunnen profiteren moet een bedrijf de investeringsbeslissing hebben genomen op of na 1 oktober 2020. 
Aanvragen : vanaf 1 september 2021 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 
Lees meer over de BIK-korting

Bij het Geldloket Amersfoort-Leusden kunt u gratis terecht voor onafhankelijk advies over uw onderneming, financiën, regelgeving en sociale voorzieningen.
In het Huis van Leusden is er iedere vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur een afsprakenspreekuur. U kunt de rest van de week ook in Amersfoort terecht.  Maak een afspraak bij het Geldloket of bel: 033 800 99 70.

De Tijdelijke Overbrugginsregeling Zelfstandig Ondernemen (TOZO) is bedoeld om zelfstandigen (inclusief zzp'ers) inkomensondersteuning te bieden, zodat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

 • De regeling TOZO 5 loopt van 1 juli tot 1 oktober 2021
 • De regeling TOZO 3 loopt van 1 oktober tot 1 april 2021
 • De regeling TOZO 4 loopt van 1 april tot 1 juli 2021

Aanvragen

De gemeente Amersfoort voert de regeling uit voor ondernemers en zzp’ers die in Amersfoort of Leusden wonen. Wilt u weten of dit voor u geldt? Kijk naar de mogelijkheden en doe een aanvraag.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt mkb-bedrijven bij het betalen van een deel van hun vaste lasten, exclusief loonkosten. Onder meer huur, abonnementen, verzekeringen, worden met de TVL deels gedekt. De regeling loopt van januari 2021 tot maart 2021.

Aanvragen

Vraag de tegemoetkoming aan bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.

Hebt u minder inkomsten door de coronamaatregelen? En kunt u daardoor uw vaste woonkosten (bijvoorbeeld hypotheekrente of huur) niet meer betalen? Mogelijk krijgt u financiële steun via de regeling TONK. U kunt de TONK met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 juli 2021. Vraagt u TONK bijvoorbeeld in april 2021 aan? Dan kan hij ingaan op 1 januari 2021.

Wanneer hebt u recht op TONK?

De TONK-regeling is er voor mensen van wie het gezinsinkomen sterk is gedaald door de coronamaatregelen. Bent u ondernemer of zzp'er en maakt u al gebruik van de Tozo. Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn. 

Bijvoorbeeld:

• U/uw partner werkt, maar u hebt nu een veel lager inkomen.

• U hebt/uw partner heeft dankzij de coronacrisis een uitkering.

• U hebt/uw partner heeft geen inkomen meer.

• U kunt bepaalde noodzakelijke vaste woonlasten niet meer betalen.

• Er is geen andere regeling waarmee u uw financiële problemen kunt oplossen.

Waar vraagt u de TONK aan?

U vraagt de TONK aan bij de gemeente Amersfoort, net als de Tozo. De gemeente Amersfoort voert de regeling uit voor de gemeente Leusden. Kijk op: www.amersfoort.nl/tonk

 

 

De gemeente Amersfoort heeft de jaaropgaven verstuurd. Heeft u vragen over uw jaaropgave? Lees alle vragen en antwoorden op de website of neem telefonisch contact op met gemeente Amersfoort via 14 033.

 

De Belastingdienst heeft een flink aantal regelingen om de administratieve en financiële lasten voor ondernemers te verlichten. De tijdelijke maatregelen zijn onder meer gericht op uitstel van betaling van bijvoorbeeld inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Aanvragen

Vraag uitstel van betaling aan bij de belastingdienst.

U kunt de huur van uw bedrijfspand niet meer betalen. Lees wat u kunt doen en wat uw rechten en plichten zijn. Belangrijk is dat u afspraken maakt en deze schriftelijk vastlegt.

 • Ga in gesprek met uw verhuurder. Zet nooit zomaar de huurbetalingen stop. U bent en blijft gebonden aan uw huurcontract. Probeer in gesprek te gaan met uw verhuurder om afspraken te maken en bevestig dit schriftelijk naar uw verhuurder toe.
 • Aanpassen huurovereenkomst. Komt u er met uw verhuurder niet uit dan kunt u de rechter vragen om de huurovereenkomst aan te passen op grond van onvoorziene omstandigheden. De rechter oordeelt afhankelijk van alle feiten en omstandigheden. Een aanpassing van het contract kan met terugwerkende kracht worden gevraagd.
 • Verhuurder is niet bereid mee te werken. Kijk in het huurcontract of u de huur wel of niet mag opschorten. Alleen een kantonrechter kan uiteindelijk beslissen of de coronamaatregelen een voldoende reden is om artikelen van een huurovereenkomst niet toe te passen.
 • Rechtsbijstand. Ondersteuning kunt u aanvragen via een rechtsbijstandverzekering als u die heeft. Ook geven sommige brancheverenigingen juridische ondersteuning aan hun leden. Is dat niet op u van toepassing, dan kunt u uw zaak zonder advocaat aan de kantonrechter voorleggen via een deurwaarder. De kosten blijven dan beperkt.
 • Ontbinden huurcontract door tijdelijk niet betalen. Alleen de kantonrechter kan een huurcontract tussentijds ontbinden. De verhuurder kan u dus niet ontruimen of het huurcontract ontbinden zonder eerst naar de rechter te gaan. Zorg dat u schriftelijk alles aan kunt tonen en dat u mee heeft willen werken aan een oplossing.
 • Huurcontract bij faillissement. Wanneer u door de coronacrisis failliet gaat, treedt het faillissementsrecht in werking. Dan kunnen zowel de verhuurder als de curator het huurcontract opzeggen met een opzegtermijn van 3 maanden.
 • Nieuwe huurder voorstellen. Kunt u uw lopende onderneming verkopen aan een partij die kundig en betrouwbaar is en de huur kan opbrengen, overleg dit dan met de verhuurder. Werkt de verhuurder niet mee dan kunt u de kantonrechter vragen om de verhuurder te dwingen mee te werken aan de overdracht van het huurcontract.

Crisisnummer

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vind je informatie over de regelingen, over hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het coronaloket van Kamer van Koophandel is telefonisch te bereiken via tel. 0800 21 17 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Door oplopende wachttijden kunnen de medewerkers van Kamer van Koophandel u niet altijd direct te woord staan. U kunt uw vraag ook via Twitter sturen.

Vragen en meer informatie

Vragen voor werkgevers en ondernemers

Vragen voor Horecaondernemers

Vragen voor werknemers

 

Contact met de gemeente


Door de aanvullende maatregelen rondom het coronavirus zijn de openingstijden aangepast. Burgerzaken werkt alleen op afspraak op werkdagen tussen 9.00-16.30 uur. Heeft u hulp nodig? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 033. In deze coronaperiode kunt u gewoon een afspraak maken.
Wel vragen wij u om bij uw bezoek aan het Huis van Leusden rekening te houden met de volgende maatregelen. Zo kunnen we verspreiding van het coronavirus voorkomen.

 • Heeft u klachten, zoals verkoudheid, hoesten of koorts? Blijf dan thuis. Wij maken graag een nieuwe afspraak met u.
 • Kom alleen, of met maximaal 1 begeleider, naar uw afspraak.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
 • Houd 1,5 meter afstand van andere personen.
 • Betaal zoveel mogelijk contactloos.
 • Kom niet te vroeg naar uw afspraak. 
 • Bent u klaar? Verlaat dan het Huis van Leusden om ruimte te maken voor andere bezoekers.
Afspraak maken
14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: gesloten
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Logo certificaat toegankelijkheidsonderzoek Gemeente Leusden