Informatie voor ondernemers

De overheid heeft meerdere steunpakketten voor ondernemers. Mogelijk krijgt u financiële steun voor bijvoorbeeld woonkosten of loonkosten. Bekijk welke regelingen er zijn.

Regelingen voor ondernemers

Alle financiële regelingen van de rijksoverheid op een rij. Hier is informatie te vinden over kredietverstrekkingen, Qredits, borstellingen, specifieke regelingen voor culltuur - media - sport - et cetera.

Bij het Geldloket Amersfoort-Leusden kunt u gratis terecht voor onafhankelijk advies over uw onderneming, financiën, regelgeving en sociale voorzieningen.
In het Huis van Leusden is er iedere vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur een afsprakenspreekuur. U kunt de rest van de week ook in Amersfoort terecht.  Maak een afspraak bij het Geldloket of bel: 033 800 99 70.

De Tijdelijke Overbrugginsregeling Zelfstandig Ondernemen (TOZO) is bedoeld om zelfstandigen (inclusief zzp'ers) inkomensondersteuning te bieden, zodat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

  • De regeling TOZO 5 loopt van 1 juli tot 1 oktober 2021
  • De regeling TOZO 3 loopt van 1 oktober tot 1 april 2021
  • De regeling TOZO 4 loopt van 1 april tot 1 juli 2021

Aanvragen

De gemeente Amersfoort voert de regeling uit voor ondernemers en zzp’ers die in Amersfoort of Leusden wonen. Wilt u weten of dit voor u geldt? Kijk naar de mogelijkheden en doe een aanvraag.

De gemeente Amersfoort heeft de jaaropgaven verstuurd. Heeft u vragen over uw jaaropgave? Lees alle vragen en antwoorden op de website of neem telefonisch contact op met gemeente Amersfoort via 14 033.

 

U kunt de huur van uw bedrijfspand niet meer betalen. Lees wat u kunt doen en wat uw rechten en plichten zijn. Belangrijk is dat u afspraken maakt en deze schriftelijk vastlegt.

  • Ga in gesprek met uw verhuurder. Zet nooit zomaar de huurbetalingen stop. U bent en blijft gebonden aan uw huurcontract. Probeer in gesprek te gaan met uw verhuurder om afspraken te maken en bevestig dit schriftelijk naar uw verhuurder toe.
  • Aanpassen huurovereenkomst. Komt u er met uw verhuurder niet uit dan kunt u de rechter vragen om de huurovereenkomst aan te passen op grond van onvoorziene omstandigheden. De rechter oordeelt afhankelijk van alle feiten en omstandigheden. Een aanpassing van het contract kan met terugwerkende kracht worden gevraagd.
  • Verhuurder is niet bereid mee te werken. Kijk in het huurcontract of u de huur wel of niet mag opschorten. Alleen een kantonrechter kan uiteindelijk beslissen of de coronamaatregelen een voldoende reden is om artikelen van een huurovereenkomst niet toe te passen.
  • Rechtsbijstand. Ondersteuning kunt u aanvragen via een rechtsbijstandverzekering als u die heeft. Ook geven sommige brancheverenigingen juridische ondersteuning aan hun leden. Is dat niet op u van toepassing, dan kunt u uw zaak zonder advocaat aan de kantonrechter voorleggen via een deurwaarder. De kosten blijven dan beperkt.
  • Ontbinden huurcontract door tijdelijk niet betalen. Alleen de kantonrechter kan een huurcontract tussentijds ontbinden. De verhuurder kan u dus niet ontruimen of het huurcontract ontbinden zonder eerst naar de rechter te gaan. Zorg dat u schriftelijk alles aan kunt tonen en dat u mee heeft willen werken aan een oplossing.
  • Huurcontract bij faillissement. Wanneer u door de coronacrisis failliet gaat, treedt het faillissementsrecht in werking. Dan kunnen zowel de verhuurder als de curator het huurcontract opzeggen met een opzegtermijn van 3 maanden.
  • Nieuwe huurder voorstellen. Kunt u uw lopende onderneming verkopen aan een partij die kundig en betrouwbaar is en de huur kan opbrengen, overleg dit dan met de verhuurder. Werkt de verhuurder niet mee dan kunt u de kantonrechter vragen om de verhuurder te dwingen mee te werken aan de overdracht van het huurcontract.

Crisisnummer

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vind je informatie over de regelingen, over hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het coronaloket van Kamer van Koophandel is telefonisch te bereiken via tel. 0800 21 17 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Door oplopende wachttijden kunnen de medewerkers van Kamer van Koophandel u niet altijd direct te woord staan. U kunt uw vraag ook via Twitter sturen.

Vragen en meer informatie

Vragen voor werkgevers en ondernemers

Vragen voor Horecaondernemers

Vragen voor werknemers