Duurzame mobiliteit

Autorijden is best slecht voor het milieu. Het veroorzaakt CO2-uitstoot en luchtvervuiling. Daarom stimuleren we fietsen en elektrisch rijden.

Kaart openbare laadpalen

Leusden heeft nu 48 openbare oplaadpunten voor de auto. Dit jaar komen er nog 16 nieuwe laadpalen bij.

Aanvragen openbare laadpaal

Elektrisch rijden is populair en het aantal elektrische auto’s neemt verder toe. Woont of werkt u in de gemeente Leusden? Dan kunt u een laadpaal aanvragen voor uw elektrische auto.

Aanvraag laadpaal bedrijven

Op de website Rijksdienst voor ondernemend Nederland vindt u meer informatie over de (subsidie-) mogelijkheden voor een oplaadpunt voor uw bedrijf. Bij de gemeente kunt u hiervoor niet terecht.

Subsidieregeling elektrisch rijden

Koopt of leaset u een volledig elektrische personenauto in de kleinere of compacte middenklasse? Dan kunt u een subsidie 2.950 euro van het Rijk krijgen. Voor een gebruikte auto is dat 2000 euro. Meer informatie leest u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Zoek een deelauto

Een auto delen draagt bij aan bewuster reisgedrag. Op de kaart van www.ritjeweg.nl is goed te zien hoeveel deelauto’s er al zijn in Leusden. U kunt ook de kosten vergelijken.

Mobiliteitsplan

De gemeente heeft een nieuw mobiliteitsplan. Duurzaam verkeer en vervoer krijgen in dit plan veel aandacht. Dat is belangrijk want in de komende 20 jaar moeten we in onze regio rekenen op een groei van mobiliteit van zo’n 35 procent. Vooral het aantal elektrische auto’s neemt snel toe. Elektrische auto’s zijn duurzaam maar gebruiken wel net zoveel ruimte als benzineauto’s. Daarom stimuleren we (elektrisch) fietsen, gebruik van deelauto’s en de beschikbaarheid van het openbaar vervoer. Sluipverkeer proberen we zoveel mogelijk tegen te houden.

Luchtvervuiling ook door hout stoken

Autoverkeer veroorzaakt luchtvervuiling. Maar wist u dat een houtvuur ook schadelijke stoffen in de lucht brengt? Zeker bij mist en windstil weer blijf te rook lang om het huis hangen. Er zijn tips voor verantwoord hout stoken. Geldt er een stookalert? Stook dan helemaal geen hout!