Een energieneutrale gemeente: een ontwerp door jongeren

Dit onderzoek is uitgevoerd in 2019 op initiatief van Natuur- en Milieufederatie Utrecht in samenwerking met de gemeente Leusden, Provincie Utrecht en ROM3D.

Duurzame energiemix in 2040

Het totale energieverbruik in de gemeente is 2066 Tj. Hun duurzame energiemix hiervoor is in 2040:

 • 22 procent besparen van energie
 • 62 hectare zon op dak
 • 87 hectare zonnevelden
 • 12 windmolens
 • 34 procent uit duurzame warmte
 • 0,4 procent biomassa

  Dat is opgeteld 113 procent duurzaam.

Door onder andere deze energieprojecten

 • Elektrische auto’s
 • Zonnevelden langs de Barneveldse Beek
 • Zonnepanelen op woningen
 • Monomestvergisting bij boerenbedrijven
 • Windmolens bij de Moorsterbeek

7 uitgangspunten van de jongeren

 • Energie besparen onder andere door beter OV en minder vlees.
 • Prioriteit bij zon op dak en zonnevelden altijd multifunctioneel inrichten.
 • Grote energieprojecten niet te dicht bij de bebouwde kom.
 • Wind en zon laten aansluiten bij de infrastructuur en bedrijventerreinen.
 • De natuur niet schaden en waar mogelijk juist versterken.
 • GFT en snoeiafval lokaal verwerken tot biogas.
 • Bossen: niet voor energie, maar voor CO2-opslag, recreatie en gezondheid.