Energie opwekken: andere technieken

Geothermie of aquathermie is in de toekomst mogelijk een oplossing voor een deel van onze warmtevraag.

Kernenergie maken is niet iets waarover een gemeente kan beslissen. Dat is een besluit van de landelijke overheid. De bouw van een kerncentrale duurt zo’n 20 jaar. Kerncentrales zijn veel duurder dan windmolens en zonnepanelen. Ook zorgt het voor afval waarmee we onze (toekomstige) kinderen opzadelen.

Groen waterstofgas en biogas zijn een mogelijkheid. Het maken is alleen duur. En er is ook niet veel omdat het (duurzaam) moet worden opgewekt. Gas van waterstof maken vraagt veel elektriciteit. Als we dat duurzaam willen doen, dan zijn er nog meer windmolens en zonnepanelen nodig.

Energie opwekken uit biomassa gebeurt door verbranding en is niet 100 procent duurzaam. Ook geeft het vaak andere problemen zoals luchtvervuiling. Het is wel beter dan aardolie of aardgas. Want aardolie en aardgas ontstaan pas na miljoenen jaren, en een boom of bermgras groeit veel sneller. Het Leusdense GFT-afval gebruiken we al om duurzame energie te maken.