Energie opwekken: andere technieken

Het kan inderdaad zo zijn dat er in de toekomst nieuwe technieken zijn om schone energie op te wekken. Maar de gemeente vindt het niet verstandig om nog 10 jaar of langer te wachten. Zeker niet als je nu al kunt beginnen om opwarming van de aarde tegen te gaan. Als we niets doen en afwachten, moeten we straks in korte tijd meer doen. De kosten nemen dan alleen maar toe. Er is altijd een perspectief op nog betere technieken. Dit betekent dat de mix van energiebronnen in de loop van de tijd kan veranderen. Windmolens en zonnevelden staan er ook niet voor eeuwig.

In de toekomst kunnen we windmolens en zonnepanelen mogelijk vervangen voor slimmere oplossingen. Maar op dit moment zijn er geen geschikte andere mogelijkheden.

  • Kernenergie: kerncentrales zijn veel duurder dan windmolens en zonnepanelen. Ook zorgt het voor kernafval waarmee we volgende generaties opzadelen. Bovendien beslist de landelijke overheid over kerncentrales, niet een gemeente.
  • Waterstof: is geen energiebron maar een energiedrager.
  • Geothermie, aquathermie: is een mogelijke oplossing voor een deel van onze warmtevraag.

Kernenergie maken is niet iets waarover een gemeente kan beslissen. Dat is een besluit van de landelijke overheid. De bouw van een kerncentrale duurt zo’n 20 jaar. Kerncentrales zijn veel duurder dan windmolens en zonnepanelen. Ook zorgt het voor afval waarmee we onze (toekomstige) kinderen opzadelen.

Groen waterstofgas en biogas zijn een mogelijkheid. Het maken is alleen duur. En er is ook niet veel omdat het (duurzaam) moet worden opgewekt. Gas van waterstof maken vraagt veel elektriciteit. Als we dat duurzaam willen doen, dan zijn er nog meer windmolens en zonnepanelen nodig.

Energie opwekken uit biomassa gebeurt door verbranding en is niet 100 procent duurzaam. Ook geeft het vaak andere problemen zoals luchtvervuiling. Het is wel beter dan aardolie of aardgas. Want aardolie en aardgas ontstaan pas na miljoenen jaren, en een boom of bermgras groeit veel sneller. Het Leusdense GFT-afval gebruiken we al om duurzame energie te maken.