Leusden energieneutraal

In 2040 wil Leusden energieneutraal zijn. Dit betekent dat we over 20 jaar net zoveel energie duurzaam opwekken als we gebruiken. Dat lijkt nog ver weg, maar de opgave is groot.

Leusden stapt over op schone energie

We gebruiken heel veel energie. Om onze huizen te verwarmen, te koken en om onze apparaten en lampen stroom te geven. Die energie kwam de laatste 100 jaar uit kolen, olie en gas. Overstappen naar een leven op schone energie is de volgende grote uitdaging. Dat is nodig om klimaatverandering te stoppen.

Leusden wil in 2040 energieneutraal zijn. Daarvoor werken we hard aan energiebesparing en leggen zoveel mogelijk daken vol met zonnepanelen. Maar dat is niet genoeg. Om in 2030 voor de helft energieneutraal te zijn, moeten we in de gemeente nog extra 530 Terrajoule energie opwekken. Dat zijn 8 windturbines en 200 voetbalvelden met zonnepanelen. Dit kunnen ook minder windturbines en meer zonnevelden zijn. De opdracht is in ieder geval enorm. Hoe Leusden die opdracht precies gaat invullen, moet de gemeenteraad nog over besluiten. Het uitnodigingskader is daarbij een belangrijk instrument.

Regionale Energiestrategie

De eerste grote stap is een CO2 reductie van 49 procent in 2030. Dat betekent dat we grootschalig energie moeten opwekken. 30 regio’s in Nederland maken hiervoor een eigen Regionale Energiestrategie (RES).  De regio Amersfoort, waar Leusden bij hoort, werkt ook aan zo’n strategie. Afgelopen zomer hebben Leusdenaren hierover al kunnen meepraten. In maart 2021 moet de gemeenteraad in Leusden een beslissing nemen over de definitieve Regionale Energiestrategie (RES). 

Aardgasvrij maken

In Nederland gaan we stoppen met het gebruik van aardgas. Dat is afgesproken in het Klimaatakkoord. De route voor het aardgasvrij maken van Leusden leggen we vast in een Transitievisie Warmte. Hierin staat wanneer welke wijk van het aardgas afgaat en wat een mogelijk alternatief is. De gemeenteraad stelt de transitievisie op 10 december 2020 vast.

Voorbereiden op klimaatverandering

Vanwege klimaatverandering moeten we ons voorbereiden op grilliger weer. Daarom nemen we maatregelen om droogte, hitte en wateroverlast te beperken. Voorbeelden zijn het afkoppelen van regenwater en meer groen in de tuinen.

Contact met de gemeente


Door de aanvullende maatregelen rondom het coronavirus zijn de openingstijden aangepast. Burgerzaken werkt alleen op afspraak op werkdagen tussen 9.00-16.30 uur. Heeft u hulp nodig? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 033. In deze coronaperiode kunt u gewoon een afspraak maken.
Wel vragen wij u om bij uw bezoek aan het Huis van Leusden rekening te houden met de volgende maatregelen. Zo kunnen we verspreiding van het coronavirus voorkomen.

  • Heeft u klachten, zoals verkoudheid, hoesten of koorts? Blijf dan thuis. Wij maken graag een nieuwe afspraak met u.
  • Kom alleen, of met maximaal 1 begeleider, naar uw afspraak.
  • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
  • Vanaf 1 december is het verplicht om een mondkapje te dragen bij uw bezoek.
  • Houd 1,5 meter afstand van andere personen.
  • Betaal zoveel mogelijk contactloos.
  • Kom niet te vroeg naar uw afspraak. 
  • Bent u klaar? Verlaat dan het Huis van Leusden om ruimte te maken voor andere bezoekers.
Afspraak maken
14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: gesloten
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Logo certificaat toegankelijkheidsonderzoek Gemeente Leusden