Routekaart naar energieneutraal Leusden 2040

Leusden wil in 2040 energieneutraal zijn. De routekaart geeft aan hoe en met welke stappen we ons doel willen bereiken. De routekaart is vastgesteld door de gemeenteraad.

Programmadoel 2040: 50% energiebesparing ten opzichte van 2010

 • Bebouwd gebied: aardgasgebruik in woningen met 90%gedaald en 65.000 zonnepanelen op woningen;
 • Bedrijven:65.000 zonnepanelen op bedrijfsdaken en parkeerterreinen;
 • Mobiliteit: autokilometers zijn CO2-neutraal/100% elektrisch;
 • Duurzame opwek buitengebied: 100% resterende energievraag duurzaam opgewekt.

2020

 • Energiebesparing: 12%
 • Reductie aardgasverbruik: 14%
 • Zonnepanelen op woningen: 25.000
 • Zonnepanelen op bedrijfsdaken: 20.000
 • Elektrische personenauto’s: 3%
 • Restant duurzaam opgewekt: 0%

2025

 • Energiebesparing: 22,5%
 • Reductie aardgasverbruik: 25%
 • Zonnepanelen op woningen: 35.000
 • Zonnepanelen op bedrijfsdaken: 32.000
 • Elektrische personenauto’s: 20%
 • Restant duurzaam opgewekt: 25%

2030

 • Energiebesparing: 30%
 • Reductie aardgasverbruik: 50%
 • Zonnepanelen op woningen: 45.000
 • Zonnepanelen op bedrijfsdaken: 42.000
 • Elektrische personenauto’s: 45%
 • Restant duurzaam opgewekt: 50%

Energiemix 2030

 • Energiebesparing: 30%
 • Zonnepanelen op en bij bebouwing: 87.000
 • 511 Terrajoule in een nader vast te stellen mix van energiebronnen (zon, wind en andere bronnen)

2035

 • Energiebesparing: 40%
 • Reductie aardgasverbruik: 75%
 • Zonnepanelen op woningen: 55.000
 • Zonnepanelen op bedrijfsdaken: 55.000
 • Elektrische personenauto’s: 70%
 • Restant duurzaam opgewekt: 75%

2040

 • Energiebesparing: 50%
 • Reductie aardgasverbruik: 90%
 • Zonnepanelen op woningen: 65.000
 • Zonnepanelen op bedrijfsdaken: 65.000
 • Elektrische personenauto’s: 100%
 • Restant duurzaam opgewekt: 100%

Energiemix 2040

 • Energiebesparing: 50%
 • Zonnepanelen op en bij bebouwing: 130.000
 • 1135 Terrajoule in een nader vast te stellen mix van energiebronnen (zon, wind en andere bronnen)