Leusden energieneutraal

In 2040 wil Leusden energieneutraal zijn. Dit betekent dat we over 20 jaar net zoveel energie duurzaam opwekken als we gebruiken. Dat lijkt nog ver weg, maar de opgave is groot.

Regionale Energiestrategie

De eerste grote stap is een CO2 reductie van 49 procent in 2030. Dat betekent dat we grootschalig energie moeten opwekken. 30 regio’s in Nederland maken hiervoor een eigen Regionale Energiestrategie (RES).  De regio Amersfoort, waar Leusden bij hoort, werkt ook aan zo’n strategie. Op 1 oktober 2020 moet de gemeenteraad in Leusden een eerste beslissing nemen over de toekomst van onze energievoorziening. U kunt daarover meepraten.

Aardgasvrij maken

In Nederland gaan we stoppen met het gebruik van aardgas. Dat is afgesproken in het Klimaatakkoord. De route voor het aardgasvrij maken van Leusden leggen we vast in een Transitievisie Warmte. Hierin staat wanneer welke wijk van het aardgas afgaat en wat een mogelijk alternatief is. De gemeenteraad stelt de transitievisie uiterlijk eind 2021 vast.

Voorbereiden op klimaatverandering

Vanwege klimaatverandering moeten we ons voorbereiden op grilliger weer. Daarom nemen we maatregelen om droogte, hitte en wateroverlast te beperken. Voorbeelden zijn het afkoppelen van regenwater en meer groen in de tuinen.

Contact met de gemeente


Door de aanvullende maatregelen rondom het coronavirus zijn de openingstijden aangepast. Burgerzaken werkt alleen op afspraak op werkdagen tussen 9.00-16.30. Heeft u hulp nodig? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 033. 

Afspraak maken
14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Logo certificaat toegankelijkheidsonderzoek Gemeente Leusden