Stimuleringslening duurzaamheid

U kunt als eigenaar van een woning in Leusden een lening aanvragen om de duurzaamheid van uw woning te verbeteren.
Aanvragen

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

Hoe werkt de stimuleringslening duurzaamheid?

De stimuleringslening duurzaamheid biedt u financiële steun bij het energiezuiniger maken van uw woning. De gemeente Leusden heeft een speciaal fonds waaruit u geld kunt lenen. U leent tegen een vaste lage rente van 2,9%. Met de stimuleringslening bespaart u dus energie én geld.

U kunt tussen de € 2.500 en € 15.000 lenen. De lening heeft een looptijd van 10 jaar. U mag altijd tussentijds boetevrij aflossen. De gemeente Leusden werkt samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). SVn beheert het fonds van de gemeente Leusden en verzorgt de financiële afhandeling.

Rekenvoorbeeld

De isolatiewerkzaamheden aan uw woning kosten € 5.000. U vraagt daarvoor een lening aan. De jaarlijkse lasten zijn € 576,60. Dit bestaat uit de maandelijkse rente en aflossing die u betaalt. U betaalt direct minder energiekosten. Hoeveel energie u bespaart is afhankelijk van de werkzaamheden die u laat uitvoeren. 

Procedure

 • De aanvraag doet u digitaal.
 • De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt en of er in het fonds voldoende budget beschikbaar is.
 • Voor de behandeling van de aanvraag staat een termijn van 8 weken.
 • Vanwege de huidige gespannen markt voor woningverduurzaming en de vaak kortere geldigheid van offertes van aannemers en leveranciers, kennen wij bij toewijzing een 20% hoger bedrag toe dan dat u op basis van de offertes kunt aanvragen. Hierdoor kunt u een hogere lening krijgen wanneer de kosten tussentijds gestegen zijn. Uw lening wordt nooit hoger dan de daadwerkelijke kosten voor de verduurzaming.
 • Na toewijzing ontvangt u een brief waarin staat uitgelegd wat u verder moet doen.
 • SVn voert een krediettoets uit. Bij een positieve toets ontvangt u een offerte voor een lening.
 • Bij een negatieve toets ontvangt u een schriftelijke afwijzing.
 • Als u akkoord gaat met de offerte, deze ondertekent en opstuurt naar SVn, kunt u aan de slag.
 • Het bedrag van uw lening wordt ondergebracht in een bouwkrediet.
 • De facturen stuurt u met een declaratieformulier direct naar SVn. Op het declaratieformulier staat het adres.
 • De facturen worden via SVn aan de bedrijven betaald.
 • De gemeente controleert steekproefsgewijs of de maatregelen zijn uitgevoerd.

Aanvraag stimuleringslening

Maatregelen om de duurzaamheid van uw woning te verbeteren zijn bijvoorbeeld:

 • Warmtepomp voor ruimteverwarming en/of het verwarmen van tapwater.
 • Zonnepanelen 
 • Zonneboiler
 • Dakisolatie
 • Vloerisolatie
 • Gevelisolatie
 • Alle maatregelen zijn terug te vinden op de lijst van duurzaamheidsmaatregelen.
 • Het energieloket kan u goed adviseren.

Landelijke subsidieregelingen en Energiebespaarlening

U kunt mogelijk ook gebruik maken van landelijke subsidies of bespaarleningen:

Voorbehoud

Opname van een maatregel in deze lijst en/of het toekennen van een lening zegt niets over of deze maatregel in individuele gevallen zinvol is. De maatregelen helpen over het algemeen bij verlaging van het huishoudelijk energieverbruik. Dit hangt bijvoorbeeld ook af of de maatregel past bij de toekomstplannen voor uw wijk. U moet dit zelf afwegen. Het Energieloket van de gemeente Leusden kan u hierover adviseren.