Stimuleringslening duurzaamheid

De gemeente Leusden werkt aan een beter klimaat. Daarom kunt u goedkoop lenen bij de gemeente om uw woning energiezuinig te maken. Via de stimuleringslening kunt u investeren in een energiezuinige woning. Dit verlaagt de energierekening en maakt uw huis comfortabeler. Veel inwoners in Leusden hebben de afgelopen maanden een stimuleringslening aangevraagd. Daarom is het fonds op dit moment leeg. De gemeente Leusden zoekt naar mogelijkheden om het fonds aan te vullen, zodat meer inwoners kunnen beginnen met het invoeren van energiezuinige maatregelen.

Aanvraag stimuleringslening

Op dit moment kunnen er geen nieuwe aanvragen worden ingediend, omdat er geen geld meer beschikbaar is in het fonds. De gemeente zoekt mogelijkheden om het fonds aan te vullen. Nieuwe aanvragen worden in behandeling genomen zodra er weer genoeg geld in het (SVn) fonds zit.


Vul bovenstaand formulier in en stuur ze beide naar:

Gemeente Leusden
Afdeling Beleid
Postbus 150
3830 AD Leusden

Voorwaarde

Een aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. Dit heeft te maken met de regels die kredietverlener Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) stelt.

Waarvoor kunt u de lening aanvragen? (PDF, 122 kB)

De stimuleringslening duurzaamheid biedt u financiële steun bij het energiezuiniger maken van uw woning. De gemeente Leusden heeft een speciaal fonds waaruit u geld kunt lenen. U leent tegen een vaste lage rente van 2,9%. Met de stimuleringslening bespaart u dus energie én geld.

U kunt tussen de € 2.500,- en € 15.000,- lenen. De lening heeft een looptijd van 10 jaar. U mag altijd tussentijds boetevrij aflossen. De gemeente Leusden werkt samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). SVn beheert het fonds van de gemeente Leusden en verzorgt de financiële afhandeling.

Rekenvoorbeeld

De isolatiewerkzaamheden aan uw woning kosten € 5.000. U vraagt daarvoor een lening aan. De jaarlijkse lasten zijn €583,17. Dit bestaat uit de maandelijkse rente en aflossing die u betaalt.

U betaalt direct minder energiekosten. Hoeveel energie u bespaart is afhankelijk van de werkzaamheden die u laat uitvoeren. 

Procedure

  • U dient aanvraag deel 1 en 2 in bij de gemeente.
  • De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt en of er in het fonds voldoende budget beschikbaar is.
  • Na toewijzing ontvangt u een brief en wordt deel 2 van de aanvraag door de gemeente doorgestuurd naar SVn.
  • SVn voert een krediettoets uit. Bij een positieve toets ontvangt u een offerte voor een lening.
  • Bij een negatieve toets ontvangt u een schriftelijke bevestiging en wordt de toewijzing ingetrokken.
  • Als u akkoord gaat met de offerte, deze ondertekent en opstuurt naar SVn, kunt u aan de slag.
  • Het bedrag van uw lening wordt ondergebracht in een bouwkrediet.
  • De facturen stuurt u met een declaratieformulier naar de gemeente Leusden. Op het declaratieformulier staat het adres vermeld.
  • De facturen worden via SVn aan de bedrijven betaald.
  • De gemeente controleert steekproefsgewijs of de maatregelen zijn uitgevoerd.

Meer informatie

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00–16:30 uur
Donderdag: 17.00 - 20.00 uur

 

 

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
WhatsApp
06 - 12 18 01 17 (Beantwoording op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur)
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: gesloten
Morgen: gesloten