Stimuleringslening duurzaamheid

U kunt als eigenaar van een woning in Leusden een lening aanvragen om de duurzaamheid van uw woning te verbeteren.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U bent eigenaar en bewoner van de woning.
 • U bent niet ouder dan 75 jaar.
 • De krediettoets is positief.
 • Alle overige voorwaarden staan in de Verordening Duurzaamheidslening Leusden 2010 genoemd.

Hoe werkt de stimuleringslening duurzaamheid?

De stimuleringslening duurzaamheid biedt u financiële steun bij het energiezuiniger maken van uw woning. De gemeente Leusden heeft een speciaal fonds waaruit u geld kunt lenen. U leent tegen een vaste lage rente van 2,9%. Met de stimuleringslening bespaart u dus energie én geld.

U kunt tussen de € 2.500 en € 15.000 lenen. De lening heeft een looptijd van 10 jaar. U mag altijd tussentijds boetevrij aflossen. De gemeente Leusden werkt samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). SVn beheert het fonds van de gemeente Leusden en verzorgt de financiële afhandeling.

Rekenvoorbeeld

De isolatiewerkzaamheden aan uw woning kosten € 5.000. U vraagt daarvoor een lening aan. De jaarlijkse lasten zijn € 583,17. Dit bestaat uit de maandelijkse rente en aflossing die u betaalt. U betaalt direct minder energiekosten. Hoeveel energie u bespaart is afhankelijk van de werkzaamheden die u laat uitvoeren. 

Procedure

 • U vult de energiebesparingsverkenner in voor uw woning en exporteert de resultaten naar een PDF-bestand.
 • U stuurt de aanvraag in via het digitale formulier.
 • Met deze aanvraag stuurt u het rapport met resultaten van de energiebesparingsverkenner mee.
 • De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt en of er in het fonds voldoende budget beschikbaar is.
 • Voor de behandeling van de aanvraag staat een termijn van 8 weken.
 • Na toewijzing ontvangt u een brief waarin staat uitgelegd wat u verder moet doen.
 • SVn voert een krediettoets uit. Bij een positieve toets ontvangt u een offerte voor een lening.
 • Bij een negatieve toets ontvangt u een schriftelijke afwijzing.
 • Als u akkoord gaat met de offerte, deze ondertekent en opstuurt naar SVn, kunt u aan de slag.
 • Het bedrag van uw lening wordt ondergebracht in een bouwkrediet.
 • De facturen stuurt u met een declaratieformulier naar de gemeente Leusden. Op het declaratieformulier staat het adres vermeld.
 • De facturen worden via SVn aan de bedrijven betaald.
 • De gemeente controleert steekproefsgewijs of de maatregelen zijn uitgevoerd.

Aanvraag stimuleringslening

Maatregelen om de duurzaamheid van uw woning te verbeteren zijn bijvoorbeeld:

 • Warmtepomp voor ruimteverwarming en/of het verwarmen van tapwater.
 • Zonnepanelen 
 • Zonneboiler
 • Dakisolatie
 • Vloerisolatie
 • Gevelisolatie
 • Alle maatregelen zijn terug te vinden op de lijst van duurzaamheidsmaatregelen.
 • Het energieloket kan u goed adviseren.
 • Aanvraagformulier stimuleringslening duurzaamheid.

Landelijke subsidieregelingen en Energiebespaarlening

U kunt mogelijk ook gebruik maken van landelijke subsidies of bespaarleningen:

Voorbehoud

Opname van een maatregel in deze lijst en/of het toekennen van een lening zegt niets over of deze maatregel in individuele gevallen zinvol is. De maatregelen helpen over het algemeen bij verlaging van het huishoudelijk energieverbruik. Dit hangt bijvoorbeeld ook af of de maatregel past bij de toekomstplannen voor uw wijk. U moet dit zelf afwegen. Het Energieloket van de gemeente Leusden kan u hierover adviseren.

Contact met de gemeente


Door de aanvullende maatregelen rondom het coronavirus zijn de openingstijden aangepast. Burgerzaken werkt alleen op afspraak op werkdagen tussen 9.00-16.30 uur. Heeft u hulp nodig? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 033. In deze coronaperiode kunt u gewoon een afspraak maken.
Wel vragen wij u om bij uw bezoek aan het Huis van Leusden rekening te houden met de volgende maatregelen. Zo kunnen we verspreiding van het coronavirus voorkomen.

 • Heeft u klachten, zoals verkoudheid, hoesten of koorts? Blijf dan thuis. Wij maken graag een nieuwe afspraak met u.
 • Kom alleen, of met maximaal 1 begeleider, naar uw afspraak.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
 • Houd 1,5 meter afstand van andere personen.
 • Betaal zoveel mogelijk contactloos.
 • Kom niet te vroeg naar uw afspraak. 
 • Bent u klaar? Verlaat dan het Huis van Leusden om ruimte te maken voor andere bezoekers.
Afspraak maken
14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Logo certificaat toegankelijkheidsonderzoek Gemeente Leusden