Stimuleringslening duurzaamheid

Helaas is er momenteel geen geld meer beschikbaar in het fonds. Dit betekent dat er geen nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend. De gemeente zoekt naar mogelijkheden om het fonds aan te vullen.

Aanvraag stimuleringslening

De afgelopen maanden heeft de gemeente veel leningen verstrekt aan woningeigenaren voor energiebesparingsmaatregelen. Daarom is het fonds leeg. U kunt op dit moment geen nieuwe aanvraag indienen. De gemeente zoekt naar mogelijkheden om het fonds aan te vullen. Een voorstel hiervoor ligt in december bij de gemeenteraad. Nieuwe aanvragen worden in behandeling genomen, zodra er weer genoeg geld in het (SVn) fonds zit.

Voorwaarde

Een aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. Dit heeft te maken met de regels die kredietverlener Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) stelt.

 • Warmtepomp voor ruimteverwarming en/of het verwarmen van tapwater.
 • Zonnepanelen met fotovoltaïsche zonnecellen en de daarbij behorende spanningsomvormer(s).
 • Zonneboiler voor ruimteverwarming en het verwarmen van tapwater.
 • Kleinschalige windturbine die geschikt is voor stedelijke omgeving en de daarbij behorende spanningsomvormers.
 • Microwarmtekracht systemen.
 • Kachel of ketel voor verbranding van houtpellets voor ruimteverwarming.
 • Installatie voor het terugwinnen van warmte uit ruimteventilatielucht met een energetisch rendement van ten minste 80%. Dit is inclusief het daarbij behorende kanaalwerk en de luchtbehandelingskast. 
 • Ventilatie door een vraag gestuurd ventilatiesysteem met CO2- of vochtsensoren of zelfregulerend ventilatierooster.
 • Dakisolatie.
 • Vloerisolatie.
 • Gelisolatie (inclusief na-isolatie van de spouw).
 • Isolerende beglazing (met Ugl-waarde die kleiner is dan 1,30 W/m2K).
 • Isolerende buitendeuren (met een U-waarde die kleiner of gelijk is aan 2,0 W/m2K).
 • Installatietechnische aanpassingen om warmte uit douchewater terug te winnen.
 • Vegetatiedak.
 • Deuren, ramen en kozijnen van hout volgens de maatlat duurzaam hout in combinatie met maatregel 12 en 13.
 • Energiezuinige gelijkstroompomp en/of gelijkstroomventilator.
 • Isolerende gevelpanelen met een maximale warmtedoorgangscoëffciënt van 0,7W/m2K.
 • Energiedisplay/monitor ten behoeve van inzicht in energieverbruik.
 • Maatwerkadvies conform BRL9005-02. De periode tussen het maatwerkadvies en de aanvraag van de duurzaamheidslening mag niet langer zijn dan 1 jaar.

De stimuleringslening duurzaamheid biedt u financiële steun bij het energiezuiniger maken van uw woning. De gemeente Leusden heeft een speciaal fonds waaruit u geld kunt lenen. U leent tegen een vaste lage rente van 2,9%. Met de stimuleringslening bespaart u dus energie én geld.

U kunt tussen de € 2.500,- en € 15.000,- lenen. De lening heeft een looptijd van 10 jaar. U mag altijd tussentijds boetevrij aflossen. De gemeente Leusden werkt samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). SVn beheert het fonds van de gemeente Leusden en verzorgt de financiële afhandeling.

Rekenvoorbeeld

De isolatiewerkzaamheden aan uw woning kosten € 5.000. U vraagt daarvoor een lening aan. De jaarlijkse lasten zijn €583,17. Dit bestaat uit de maandelijkse rente en aflossing die u betaalt.

U betaalt direct minder energiekosten. Hoeveel energie u bespaart is afhankelijk van de werkzaamheden die u laat uitvoeren. 

Procedure

 • U dient aanvraag deel 1 en 2 in bij de gemeente.
 • De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt en of er in het fonds voldoende budget beschikbaar is.
 • Na toewijzing ontvangt u een brief en wordt deel 2 van de aanvraag door de gemeente doorgestuurd naar SVn.
 • SVn voert een krediettoets uit. Bij een positieve toets ontvangt u een offerte voor een lening.
 • Bij een negatieve toets ontvangt u een schriftelijke bevestiging en wordt de toewijzing ingetrokken.
 • Als u akkoord gaat met de offerte, deze ondertekent en opstuurt naar SVn, kunt u aan de slag.
 • Het bedrag van uw lening wordt ondergebracht in een bouwkrediet.
 • De facturen stuurt u met een declaratieformulier naar de gemeente Leusden. Op het declaratieformulier staat het adres vermeld.
 • De facturen worden via SVn aan de bedrijven betaald.
 • De gemeente controleert steekproefsgewijs of de maatregelen zijn uitgevoerd.

Meer informatie

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00–16:30 uur
Donderdag: 18.00 - 20.00 uur

Let op! Dinsdag 17 december 2019 is het gemeentehuis om 15.00 uur gesloten.

 

 

 

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: gesloten
Morgen: gesloten