Tabaksteeg-Zuid

Tabaksteeg-Zuid is een gebied dat grenst aan het zuiden van de wijk Tabaksteeg, de westkant van Leusden-Zuid. Het is omringd door de Hamersveldseweg, Leusbroekerweg en Arnhemseweg.

Dit is één van de drie gebieden die de gemeenteraad in 2020 heeft benoemd als zoekgebied voor woningbouw. Het is de bedoeling in dit gebied ongeveer 760 woningen te bouwen in verschillende prijsklassen voor koopwoningen en sociale huurwoningen.

Documenten concept kaders en randvoorwaarden

Deze documenten zijn niet toegankelijk voor mensen met een visuele beperking.

Downloads
TitelTypeGrootteDownload
Bijlage_1_Kaders_en_Randvoorwaarden_versie_18_april_2024.pdf PDF 6 MB Download
Concept_Kaders_en_Randvoorwaarden_versie_2.2_d.d._24_januari_2024.pdf PDF 5 MB Download
toelichting_en_samenvatting_belangrijkste_punten_kader_TBZ.pdf PDF 89 KB Download
Bijlage_I_Integraal_overzicht_participatie.pdf PDF 486 KB Download
Bijlage_K_Woningen_voor_iedereen.pdf PDF 1 MB Download
Bijlage_H_GGM.pdf PDF 2 MB Download
Bijlage_D_Dwarsprofielen_Tabaksteeg_Zuid.pdf PDF 8 MB Download
Bijlage_K_Voetpaden_voor_iedereen.pdf PDF 15 MB Download

Twee avonden over woningbouw Tabaksteeg-Zuid op 25 oktober en 1 november 2023.

Presentatie terugkoppeling participatie

PDF, 15 Mb (Niet toegankelijk)

Presentatie van de keuzes voor het inrichten van de wijk en een inkijkje in mogelijke denkrichtingen voor het oplossen van die keuzes.  Dit op basis van de binnengekomen reacties  én de wettelijke en beleidsmatige kaders en regels waar de gemeente zich aan heeft te houden. We bekijken op deze avond ook of we alle ingebrachte wensen, zorgen en ideeën in beeld hebben en we niets missen.

Terugkoppeling eerste bijeenkomst van 4 september 2023

Reacties invulling Tabaksteeg-Zuid

Op de pagina reacties Tabaksteeg-Zuid kunt u alle reacties bekijken die zijn binnengekomen na de kennismakingsavonden van 4 en 27 september 2023 en de wandeling op 9 september 2023.

Wat gaan we doen

  • 2023 maken kaders en randvoorwaarden.
  • 2023/2024 grondverwerving + afspraken gemeente/ontwikkelaars.
  • 2024 stedenbouwkundig + beeldkwaliteitsuitwerkingsplan + nadere onderzoeken.
  • 2025 omgevingsplan + inrichting.
  • 2026 e.v. vergunningen + verkoop + bouwen.