Burgemeester Gerolf Bouwmeester

Burgemeester G.J. (Gerolf) Bouwmeester
Telefoon: 14033
Email: bestuurssecretariaat@leusden.nl
Twitter: @GerolfJB

Portefeuille

  • Bestuurlijke zaken, Bestuurlijke co√∂rdinatie, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Kabinet, Partcipatiebeleid, Diversiteitsbeleid, Integriteitsbeleid, klachtenbehandeling.
  • Openbare orde en veiligheid, Handhaving APV, Openbare orde en politie, Integraal veiligheidsbeleid, Brandweer, hulpverlening en civiele verdediging.
  • Recreatie en Toerisme, Citymarketing
  • Overige, Mediabeleid,  Publieke dienstverlening, Communicatie en representatie, Externe relaties, Personeel en Organisatie, Facilitaire Zaken, Opvang vluchtelingen (zonder status).

Nevenfuncties

  • Voorzitter dagelijks bestuur Regionale Veiligheidsstrategie Midden Nederland/RIEC (niet betaald en burgemeestersgebonden)
  • Lid Algemeen Bestuur VRU, Lid bestuurlijke adviescommissie Crisisbeheersing & GHOR VRU. (niet betaald en burgemeestersgebonden) 
  • Voorzitter raad van toezicht Stichting RAAZ te Zaanstad, niet functiegebonden, niet betaald
  • Bestuurslid Stichting voor daadwerkelijke dierenbescherming te Amsterdam, niet functiegebonden, niet betaald
  • Lid Comit√© van Aanbeveling van WoonDroom Leusden, niet functiegebonden, niet betaald
  • Bestuurslid TakeCareBnB, niet functiegebonden, niet betaald