Burgemeester Gerolf Bouwmeester

Burgemeester G.J. (Gerolf) Bouwmeester
Telefoon: 14033
Email: bestuurssecretariaat@leusden.nl
Twitter: @GerolfJB

Portefeuille

  • Bestuurlijke zaken
  • Openbare orde en veiligheid
  • Citymarketing, Publieke dienstverlening, Communicatie en representatie,  Personeel en Organisatie, Facilitaire Zaken, Publiekszaken, crisisopvang vluchtelingen (i.s.m. wethouder Patrick Kiel)

Nevenfuncties

  • Voorzitter dagelijks bestuur Regionale Veiligheidsstrategie Midden Nederland/RIEC (niet betaald en burgemeestersgebonden)
  • Lid Algemeen Bestuur VRU, Lid bestuurlijke adviescommissie Crisisbeheersing & GHOR VRU. (niet betaald en burgemeestersgebonden) 
  • Voorzitter raad van toezicht Stichting RAAZ te Zaanstad, niet functiegebonden, niet betaald
  • Bestuurslid Stichting voor daadwerkelijke dierenbescherming te Amsterdam, niet functiegebonden, niet betaald
  • Lid Comité van Aanbeveling van WoonDroom Leusden, niet functiegebonden, niet betaald
  • Bestuurslid TakeCareBnB, niet functiegebonden, niet betaald