Burgemeester Gerolf Bouwmeester

Burgemeester G.J. (Gerolf) Bouwmeester
Telefoon: 14033
Email: bestuurssecretariaat@leusden.nl
Twitter: @GerolfJB

Portefeuille

 • Bestuurlijke zaken, Bestuurlijke coördinatie, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Kabinet, Partcipatiebeleid, Diversiteitsbeleid, Integriteitsbeleid, klachtenbehandeling.
 • Openbare orde en veiligheid, Handhaving APV, Openbare orde en politie, Integraal veiligheidsbeleid, Brandweer, hulpverlening en civiele verdediging.
 • Regiocoördinatie
 • Diversiteitsbeleid, inclusiebeleid
 • Recreatie en Toerisme, Citymarketing
 • Stuurgroep BLNP
 • Vluchtelingenzaken
 • Mediazaken  

Nevenfuncties

 • Voorzitter dagelijks bestuur Regionale Veiligheidsstrategie Midden Nederland/RIEC (niet betaald en burgemeestersgebonden)
 • Lid Algemeen Bestuur VRU, Lid bestuurlijke adviescommissie Crisisbeheersing & GHOR VRU. (niet betaald en burgemeestersgebonden) 
 • Voorzitter raad van toezicht Stichting RAAZ te Zaanstad, niet functiegebonden, niet betaald
 • Bestuurslid Stichting voor daadwerkelijke dierenbescherming te Amsterdam, niet functiegebonden, niet betaald
 • Lid Comité van Aanbeveling van WoonDroom Leusden, niet functiegebonden, niet betaald
 • Bestuurslid TakeCareBnB, niet functiegebonden, niet betaald