Groene Kaart

Regels over het kappen van bomen op eigen grond en op gemeentegrond
Groene Kaart

Bomenplan Leusden 2012 - 2021

Meer informatie (ook over het bomenbeleid) in het Bomenplan 2012 - 2021. Dit bomenplan is onderverdeeld in een zestal onderdelen:

 

Bomen in de bebouwde kom

Bomen in de bebouwde kom vallen onder de bomenverordening. Hierin staan de exacte regels omtrent het kappen en planten van bomen. Hieronder staan een aantal vuistregels omtrent kappen: 

Bomen op eigen grond 

  • Als de boom op uw eigen grond staat en niet op de Groene Kaart. U mag de boom zonder vergunning kappen.
  • Als de boom op uw eigen grond staat en ook op de Groene Kaart. Vraag een omgevingsvergunning aan via Omgevingsvergunning online.

Geef duidelijk aan waarom u de boom wil kappen. De gemeente toetst of uw argumenten voldoende zijn om een vergunning te verlenen.

Bomen op gemeentegrond 

  • Als de boom op gemeentegrond staat en ook op de Groene Kaart dan mag de boom niet gekapt worden.
  • Als de boom op gemeentegrond staat en niet op de Groene Kaart, dan kunt u een kapvergunning aanvragen.

U heeft onder andere toestemming nodig van omwonenden.  

Bomen in het buitengebied

Bomen die in het buitengebied staan en niet op een erf, vallen onder de wet Natuurbescherming. Raadpleeg de wet Natuurbescherming of een vergunning moet worden aangevraagd. Of neem contact op met de provincie Utrecht via: