Mijn restafval

Op de website 'mijn restafval' kunt u zien hoe vaak en hoeveel restafval u heeft gestort. Zo weet u wat u aan het eind van het jaar moet betalen.
Mijn restafval

Veelgestelde vragen

Misschien lukt het inloggen met deze tips:

 • Heeft u een vinkje gezet om de inlog te bevestigen?
 • Heeft u een 0 in het wachtwoord? Dit is het cijfer nul en niet de letter o of hoofdletter O.
 • Gebruikt u de laatste update van uw browser?

Lukt het inloggen nog niet? Stuur ons dan uw adresgegevens en milieupasnummer naar gemeente@leusden.nl. Wij mailen u dan uw nieuwe inloggegevens.

U kunt een nieuw wachtwoord aanvragen bij de gemeente. Stuur uw adresgegevens en milieupasnummer naar gemeente@leusden.nl. Wij mailen u dan uw nieuwe inloggegevens. 

De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast deel en een variabel deel.

Vast deel

 • In 2024 betaalt elk huishouden aan vastrecht € 240,00.

Variabel deel

 • Voor een vuilniszak van 30 liter betaalt u € 0,97 per storting.
 • Bij een inwerptrommel van 60 liter is dit € 1,94.
 • Het legen van een 140 liter restafvalcontainer in het buitengebied kost € 4,51 per keer.
 • Het legen van een 240 liter restafvalcontainer in het buitengebied kost € 7,74 per keer.

U kunt deze gegevens niet zelf wijzigen. Als uw gegevens niet kloppen dan kunt u dit doorgeven aan de gemeente. Bij voorkeur per e-mail gemeente@leusden.nl of  telefonisch via 14 033. Vermeld duidelijk welke storting(en) niet juist zijn. Geef als dat mogelijk is de datum, het tijdstip, en het containernummer door. Wij bekijken de stortgegevens en passen deze zo nodig aan. Hierover ontvangt u bericht.

 • U kunt uw pas laten blokkeren door te bellen naar 14 033 of door een melding te doen.
 • Op het Huis van Leusden of de milieustraat kunt u een nieuwe milieupas kopen. Een nieuwe milieupas kost € 11,00.

Ja, u ontvangt jaarlijks een overzicht op papier met stortgegevens bij de aanslag van het GBLT.

Heeft u aangegeven post van GBLT in de Berichtenbox van MijnOverheid te ontvangen? Dan krijgt u geen post meer op papier. U ontvangt het overzicht met stortgegevens bij uw belastingaanslag alleen in de Berichtenbox. 

U kunt uw stortingen inzien van het vorige en het huidige kalenderjaar.

De gemeente kan een totaaloverzicht voor u samenstellen. Neem hiervoor contact op per e-mail via gemeente@leusden.nl of telefonisch via 14 033.

Het is mogelijk om te zien hoeveel u per storting moet betalen.

 • In Leusden zamelen we luiers en incontinentiematerialen apart in. Dat scheelt restafval. Grondstoffen van luiers zijn opnieuw te gebruiken. Ook meedoen? Lees deze informatie
 • Als u onder de compensatieregeling valt, dan betaalt u alleen het vastrecht. De ontheffing geldt voor het variabele deel van de afvalstoffenheffing.
 • De compensatieregeling loopt via Lariks.