Mijn restafval

Op de website 'mijn restafval' kunt u zien hoe vaak en hoeveel restafval u heeft gestort. Zo krijgt u inzicht in wat u aan het eind van de periode moet betalen. U kunt alleen gebruik maken van deze mogelijkheid als u per brief de inloggegevens heeft ontvangen. Vergeet u niet 'bevestigen' aan te vinken onder de inlogcode en het wachtwoord.
Mijn restafval

Veelgestelde vragen

U moet uw inlog nog bevestigen door een vinkje te plaatsen in het vakje onder Wachtwoord. Daarna kunt u op lnloggen klikken.

Het kan zijn dat er in uw wachtwoord een 0 voorkomt. Dit is altijd een cijfer 0.

Controleer of uw browser de laatste update heeft gehad.

U kunt een nieuw wachtwoord aanvragen bij de gemeente. Dit kan bij voorkeur per e-mail via gemeente@leusden.nl of telefonisch via 14 033.

U kunt een nieuw wachtwoord aanvragen bij de gemeente. Dit kan bij voorkeur per e-mail via gemeente@leusden.nl of telefonisch via 14 033.

De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast deel en een variabel deel.

Vast deel

 • In 2021 betaalt elk huishouden aan vastrecht € 217,00.

Variabel deel

 • Voor een vuilniszak van 30 liter betaalt u € 0,80 per storting.
 • Bij een inwerptrommel van 60 liter is dit € 1,60.
 • Het legen van een 140 liter restafvalcontainer in het buitengebied kost € 3,73 per keer.
 • Het legen van een 240 liter restafvalcontainer in het buitengebied kost € 6,40 per keer.

 

De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast deel en een variabel deel.

Vast deel

 • In 2022 betaalt elk huishouden aan vastrecht € 203,00.

Variabel deel

 • Voor een vuilniszak van 30 liter betaalt u € 0,80 per storting.
 • Bij een inwerptrommel van 60 liter is dit € 1,60.
 • Het legen van een 140 liter restafvalcontainer in het buitengebied kost € 3,73 per keer.
 • Het legen van een 240 liter restafvalcontainer in het buitengebied kost € 6,40 per keer.

U kunt deze gegevens niet zelf wijzigen. Als uw gegevens niet kloppen dan kunt u dit doorgeven aan de gemeente. Bij voorkeur per e-mail gemeente@leusden.nl of  telefonisch via 14 033. Vermeld duidelijk welke storting(en) niet juist zijn. Geef als dat mogelijk is de datum, het tijdstip, en het containernummer door. Wij bekijken de stortgegevens en passen deze zo nodig aan. Hierover ontvangt u een terugkoppeling.

Misschien lukt het inloggen met deze tips:

heeft u een 0 in het wachtwoord? Dit is het cijfer 0 en niet de letter o of hoofdletter O. Heeft u ook het vinkje onder het woord Wachtwoord aangevinkt? Dit is om de inlog te bevestigen. Lukt inloggen nog niet? Stuurt u ons dan uw adresgegevens en milieupasnummer per mail. Wij mailen u dan uw nieuwe inloggegevens

 • U kunt uw pas laten blokkeren door te bellen naar 14 033 of een melding te doen.
 • Op het kantoor van de milieustraat kunt u een nieuwe ophalen. Het adres van de milieustraat is Spieghelweg 2. Een nieuwe milieupas kost € 10,00.

Ja, u ontvangt jaarlijks een overzicht op papier met stortgegevens bij de aanslag van het GBLT.

Heeft u aangegeven post van GBLT in de Berichtenbox van MijnOverheid te ontvangen? Dan krijgt u geen post meer op papier. U ontvangt het overzicht met stortgegevens bij uw belastingaanslag alleen in de Berichtenbox. 

U kunt uw gegevens vanaf 1 januari 2019 inzien.

De gemeente kan een totaaloverzicht voor u samenstellen. Neem hiervoor contact op per e-mail via gemeente@leusden.nl of telefonisch via 14 033.

Het is mogelijk om te zien hoeveel u per storting moet betalen.

 • Vanaf 1 augustus 2021 kunnen luiers en incontinentiematerialen gratis in één van de 8 ondergrondse luiercontainers en bij de milieustraat ingeleverd worden. Wilt u hiervan gebruikmaken? Laat uw milieupas dan activeren voor deze service. Dit kost u eenmalig 10 euro, dit kunt u betalen bij de milieustraat. Meldt u aan via gemeente@leusden.nl
 • Valt u onder de compensatieregeling, omdat u meer afval heeft door ziekte of een handicap, dan betaalt u ook in 2021 alleen het vastrecht. De ontheffing geldt voor het variabele deel van de afvalstoffenheffing. Met de komst van de aparte luiercontainers wordt deze regeling aangepast per 1 januari 2022. De gemeenteraad neemt in december 2021 een besluit over de aangepaste regeling.
 • De compensatieregeling loopt via Lariks.