Omgevingswet gemeente Leusden

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. Deze wet vervangt 26 bestaande wetten en gaat bijvoorbeeld over bouwen en verbouwen, milieu, natuur, water en erfgoed. De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden.

Wilt u vanaf 1 januari 2024 een project starten, zoals een uitbreiding van uw woning of bedrijf? Dan hoeft u nog maar 1 vergunning (digitaal) aan te vragen bij 1 loket. De proceduretijd wordt korter van 26 naar 8 weken. U kunt als inwoner/ondernemer gemakkelijker zelf initiatieven starten. 

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om:

  • uw huis te verbouwen,
  • een boom wilt kappen,
  • een sloot wilt dempen,
  • als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen.

U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. Wij vragen initiatiefnemers om omwonenden bij hun plan te betrekken voordat zij een vergunning aanvragen.

Wat is er veranderd?

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • In het nieuwe Omgevingsloket online staan vanaf 1 januari alle regels van het rijk, de provincie en de gemeente bij elkaar. In het Omgevingsloket kunt u online zien of u een vergunning nodig heeft. U kunt er ook een vergunning aanvragen, een melding doen of aanvullende informatie doorgeven. 
  • De bestemmingsplannen worden per 1 januari 2024 opgenomen in een omgevingsplan voor de hele gemeente. In het omgevingsplan staat wat er op welke plek mag. Er staan ook andere regels in, bijvoorbeeld voor geluid, bodem of duurzaamheid. Het omgevingsplan is te raadplegen via het nieuwe online omgevingsloket.
  • Voor veel vergunningen geldt vanaf 1 januari dat de gemeente in 8 weken een besluit moet nemen over de aanvraag. Soms wordt deze periode verlengd met 6 weken. Wanneer uw vergunningaanvraag moeilijk is, kan er een uitgebreide procedure nodig zijn. In dat geval moet de gemeente binnen 26 weken een besluit nemen.
  • Met de komst van de Omgevingswet verwacht de overheid van de initiatiefnemer dat hij of zij met omwonenden en anderen die iets van het initiatief gaan merken in gesprek gaat. De wet noemt dit participatie. Om initiatiefnemers op weg te helpenmet het organiseren van participatie hebben wij de snelscan participatie ontwikkeld.
  • Naast de Omgevingswet gaat per 1 januari ook de Wet Kwaliteitsborging  voor het bouwen in. voor initiatiefnemers die nieuwbouw ontwikelen kan dit beteken betekenen dat zij een onafhankelijke kwaliteitsborger moeten inschakelen om de bouwkwaliteit te toetsen. Tot 1 januari is dat een taak van de gemeente. Op de pagina van het informatiepunt Leefomgeving vindt u meer informatie over de Wet Kwaliteitsborging en wanneer u een kwaliteitsborger moet inschakelen.

Vergunningen

Bent u benieuwd of u voor uw bouwplannen een vergunning nodig heeft? In de helpdesk bouwregels vindt u veel antwoorden. Met vragen over milieu, water, bodem of natuur kunt u terecht bij de RUD Utrecht. Komt u er dan nog niet uit? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 033 of stuur een e-mail. Wij helpen u graag.

vooroverleg

Wilt u graag eerst overleggen met de gemeente, voordat u uw aanvraag indient? Neem dan contact op met ons omgevingsloket. Dit kan door een e-mail te sturen. Wij helpen u graag.

Vergunningaanvragen voor 1 januari 2024

Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór 1 januari 2024? Als de gemeente u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft nits te doen. Moet de gemeente de aanvraag nog behandelen? Dan gebeurt dat volgens de wetgeving die voor 1 januari gelde. U kunt tot 1 juli 2024 uw aanvraag inzien en aanvullen via het OLO.

Nieuwe online omgevingswet

Dit animatiefilmpje laat zien hoe het nieuwe online omgevingsloket werkt. Het nieuwe online omgevingsloket vervangt de bestaande loketten. Vanaf 1 januari 2024 kunt u een aanvraag doen in het nieuwe Omgevingsloket.