Peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie

Alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen naar de peuteropvang of voorschool om te spelen en te leren met elkaar. Ze oefenen bijvoorbeeld met taal, samen spelen en omgaan met regels. Dit is belangrijk voor de voorbereiding op de basisschool.

Peuteropvang

Op de peuteropvang doet uw kind spelletjes en activiteiten met andere peuters. Door te spelen met leeftijdgenootjes leren ze nieuwe woorden, kleuren, vormen en getallen. Peuteropvang kan helpen bij een goede start op de basisschool.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Heeft uw kind extra aandacht nodig voor zijn (taal)ontwikkeling? Op locaties van de kinderopvang met voorschoolse educatie werken extra opgeleide medewerkers met een speciaal programma.  Hierin wordt extra aandacht gegeven aan de (taal)ontwikkeling van kinderen. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is bedoeld om een goede start te kunnen maken in het basisonderwijs. De kinderopvang werkt nauw samen met het basisonderwijs. Zo gaat de overgang van kinderopvang naar bassischool soepeler.

VVE-indicatie

Het consultatiebureau kijkt of uw kind VVE nodig heeft. Niet iedere peuter krijgt dus voorschoolse educatie. Wilt u weten of uw kind hiervoor in aanmerking komt? Praat erover met uw arts of verpleegkundige op het consultatiebureau. Met een VVE-indicatie kunt u uw peuter aanmelden bij een kinderopvangorganisatie met voorschoolse educatie.

Voorschoolse educatie in Leusden

Ska Kinderopvang en Humankind bieden in Leusden peuteropvang en voorschoolse educatie aan peuters vanaf 2,5 tot 4 jaar. U kunt kiezen uit verschillende locaties.

Kinderen die voorschoolse educatie krijgen, gaan 16 uur per week verdeeld over 4 dagdelen naar een VVE-peutergroep. Zo krijgt uw kind meer tijd om met andere kinderen te spelen en zich te ontwikkelen. Voor informatie over de kosten kunt u terecht bij de organisatie waar uw kind geplaatst is of geplaatst gaat worden.

Wat kunt u doen aan de taalontwikkeling

Als ouder kunt u ook veel doen voor de taalontwikkeling van uw kind:

  • Praat veel en duidelijk tegen uw kind
  • Geef uw kind speelgoed zoals blokken waar letters en cijfers op staan.
  • Lees uw kind voor

Meer tips kunt u vragen bij uw volgende bezoek aan het consultatiebureau, de peuteropvang, het kinderdagverblijf of bij de bibliotheek.

Kwaliteit, toezicht en handhaving

Leusden stelt hoge eisen aan de kwaliteit van VVE. In opdracht van de gemeente inspecteert de GGD jaarlijks alle organisaties met kinderopvang. De GGD controleert de kwaliteit van de kinderopvang volgens de Wet Kinderopvang. Daarnaast houdt de Inspectie van het Onderwijs toezicht op de kwaliteit van VVE.

Meer informatie