Ter inzage

Op deze pagina vindt u een overzicht van stukken die ter inzage liggen bij de gemeente Leusden. U kunt de documenten en plannen bekijken en erop reageren.

Kennisgeving beslissing tot wijziging adresgegevens in de basisregistratie personen

Het college van burgermeester en wethouders heeft de taak ervoor te zorgen dat de gegevens in de basisregistratie personen (BRP) actueel, juist, volledig en betrouwbaar zijn. De burger is wettelijk verplicht om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan aangifte te doen bij de woongemeente. Uit onderzoek van de gemeente Leusden is gebleken dat onder- staande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de BRP staan ingeschreven. Zij hebben geen aangifte gedaan van adreswij- ziging of vertrek en het adresonderzoek leverde geen nieuw adres in Nederland op.