Ter inzage

Op deze pagina vindt u een overzicht van stukken die ter inzage liggen bij de gemeente Leusden. U kunt de plannen bekijken en erop reageren.

Ontwerp Bodem- en waterprogramma provincie Utrecht 2022-2027

Ter inzage van dinsdag 1 juni tot en met maandag 12 juli 2021

Op 18 mei 2021 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht het Ontwerp Bodem- en waterprogramma provincie Utrecht 2022-2027 vastgesteld. De provincie wil weten wat u van het beleid vindt. Daarom ligt het Ontwerp Bodem- en waterprogramma 6 weken ter inzage, zodat iedereen daarop kan reageren. In het eerste kwartaal van 2022 zullen Provinciale Staten het Bodem- en waterprogramma definitief vaststellen.

Ontwerp Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022

Ter inzage van 1 juni tot en met 12 juli 2021

De ontwerp Omgevingsverordening ligt vanaf 1 juni gedurende 6 weken ter inzage bij de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht. De stukken zijn eveneens te raadplegen op de website https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl

U kunt u zienswijze indienen via dit formulier. Bent u van plan een zienswijze in te dienen en heeft u nog vragen? Meldt u zich dan aan voor één van de informatieavonden, aanmelden is verplicht. U kunt zich aanmelden door een email te sturen aan de Statengriffie of via 030- 258 2367.

Ontwerp Provinciaal programma Wonen en werken

Ter inzage van dinsdag 1 juni 2021 tot en met maandag 12 juli 2021