Wegwerkzaamheden

Benieuwd waar nu of binnenkort wegen zijn afgesloten door wegwerkzaamheden? Bekijk de kaart van LTC Wegwerkzaamheden en Evenementen.
Kaart met wegwerkzaamheden

Actuele wegwerkzaamheden

De doorsteek tussen de Burgemeester van der Postlaan en De Smidse - ter hoogte van het Jumbo-filiaal in de Hamershof – wordt veiliger gemaakt voor fietsers. De doorsteek wordt voor de uitvoering van de werkzaamheden afgesloten van maandag 19 februari tot en met vrijdag 1 maart 2024. 

Omleiding

Het verkeer wordt omgeleid via De Blekerij en De Twijnderij.

Fietsers

Fietsers op het fietspad langs de Burgemeester van der Postlaan zijn niet altijd goed zichtbaar voor autobestuurders die gebruik maken van de doorsteek. Vooral op verzoek van de Fietsersbond wordt de situatie daarom aangepast. De verbindingsweg wordt een uitritconstructie, vergelijkbaar met de aansluiting van De Mulderij op de Burgemeester van der Postlaan. Het fietspad langs de Burgemeester van der Postlaan krijgt ter hoogte van de uitrit rood asfalt en komt hoger te liggen waardoor snorfietsers en fietsers beter opvallen.

Voor het aanbrengen van kabels moet er een rijbaan worden afgesloten.

Omleiding via Randweg - Groene Zoom - Burgemeester Beaufortweg.

Uitvoering werkzaamheden netverzwaring door netbeheerder Stedin. Bewoners zijn per brief geïnformeerd. De werkzaamheden aan de Zwarteweg, Eikenlaan, Flankement en de Ruige Velddreef, maken deel uit van het project aanleggen van een nieuwe elektriciteitskabel in Leusden

Werkzaamheden

  • Opengraven van de straten.
  • Neerleggen kabels in de straat.
  • Dichtmaken van de straten zodra de nieuwe kabels gelegd zijn.

Planning

Werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf 8 januari 2024 tot en met 29 februar.i 2024. Het werk vindt plaats op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 16:00 uur. Vanaf woensdag 31 januari 2024 wordt de Zwarteweg eenrichtingsverkeerDeze afzetting blijft samen met de afzetting Eikenlaan tot eind februari actief.

Hinder en overlast

  • Uw woning en/of bedrijf blijft altijd bereikbaar.
  • Op sommige plekken Stedin graven en boren. Dit kan even voor geluidsoverlast zorgen. Stedin probeert dit zo minimaal mogelijk te houden.
  • Om het werk veilig uit te voeren wordt de weg (voor een deel) afgezet. U wordt dan omgeleid. Er staan borden om de eventuele omleiding aan te geven.
  • Het kan zijn dat het werk in de straat langer duurt dan gepland. Dit kan komen door het weer. Door regen en verschillende waterstanden in de grond moet een deel van het werk op een andere tijd plaatsvinden. Hierdoor kan het zijn dat de straat meerdere keren open en dicht moet en dat het werk langer duurt dan gepland.

Contact                           

  • Bewoners van de Zwarteweg, Eikenlaan, Flankement en de Ruige Velddreef kunnen rechtstreeks contact opnemen met de hoofduitvoerder. Zij zijn hierover geïnformeerd per brief.
  • Heeft u algemene vragen voor Stedin? Neem dan contact op met Stedin tijdens werkdagen tussen 08.00 – 17.00 uur. Dat kan via het WhatsApp-nummer 06 46 96 39 63 of via onze klantenservice op telefoonnummer 088 896 39 63. Heeft u een storing? Dan kunt u bellen naar storingsnummer 0800-9009.

Vitens start in de week van 8 januari 2024 met werkzaamheden aan de drinkwaterleiding. Bewoners van de Burgemeester de Beaufortweg zijn per brief geïnformeerd. De werkzaamheden duren ongeveer 20 weken.

Bereikbaarheid

De Burgemeester de Beaufortweg is minder goed bereikbaar is tijdens de werkzaamheden.

Werkzaamheden

De leidingen die Vitens gaat vervangen, zijn asbestcementleidingen. In de jaren ’60 was dit een veel gebruikt materiaal voor onder andere waterleidingen. Tegenwoordig worden er kunststofleidingen gebruikt. Bij het verwijderen van deze leidingen werkt Vitens met gecertificeerde aannemers die volgens wettelijke voorschriften de leidingen verwijderen. Dit kan betekenen dat medewerkers beschermende kleding dragen en dat er speciale containers worden geplaatst. Wilt u hierover meer weten? Kijk op de website van Vitens.

Uitvoering werkzaamheden

De firma Quint & van Ginkel voert, in opdracht van Vitens, de werkzaamheden uit.

Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden bij u in de straat, dan kunt u contact opnemen met Vitens via het algemene telefoonnummer 0800 0359.

Meer informatie

Begin maart 2023 start netbeheerder Stedin met het aanleggen van een nieuwe elektriciteitskabel in Leusden. De werkzaamheden duren tot het najaar van 2024.

De nieuwe elektriciteitskabel is ruim 3,5 kilometer lang en loopt via de Hamersveldseweg en de Zwarteweg onder de snelweg door naar Amersfoort.

Langs deze route kan overlast voorkomen in de periode maart 2023 - najaar 2024. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht.

 

 

Naar aanleiding van een inspectie van de gemeente Barneveld aan de brug die de Jan van Arkelweg aan de Stoutenburgerweg verbindt, wordt per direct een gewichtsbeperking van 20 ton ingesteld. Gemeente Barneveld heeft borden geplaatst en spoedig zal er een omleiding van kracht zijn, begeleid door borden.

Gemeente Barneveld is aanspreekpunt voor de omleiding en werkzaamheden.